Rudy Giuliani Weighs In on Arizona: ”The Numbers and Categories Are Sufficient to Really Change the Election” (Video) — Life, Death and all between

Former New York City Mayor and Trump Attorney Rudy Giuliani joined Steve Bannon on The War Room on Monday to discuss the latest developments in Arizona and beyond. Rudy did not disappoint. America’s Mayor said the fraud in Arizona is indisputable. And then he added that the number of fake ballots in Georgia and Pennsylvania… […]

Rudy Giuliani Weighs In on Arizona: ”The Numbers and Categories Are Sufficient to Really Change the Election” (Video) — Life, Death and all between

Military Convicts Susan Rice of Treason — Real Raw News

On 8 July, the U.S. Navy Judge Advocate General’s Corps convicted former National Security Advisor Susan Rice of high treason and sentenced her to death for her participation in a 2017 scheme to defame then-President Elect Trump by falsely and knowingly linking his campaign to baseless allegations of Russian collusion. And for misusing her authority to spy on law-abiding American patriots.

Vice Adm. John G. Hannink, representing the military, opened the proceedings by drawing the three-officer panel’s attention to a declassified email Rice had sent to James Comey and other intelligence officials. In it, Rice instructed intelligence agencies to withhold classified data from the incoming administration because, she claimed, Gen. Michael Flynn had conspired with Russian assets to sabotage Hillary Clinton’s campaign. Her request was unprecedented and illegal, as no outgoing administration had ever denied an incoming team access to daily intelligence briefings. Her unfounded accusations were later proven false.

“Susan Rice had a history of telling lies for personal gain,” Vice Adm. Hannink told the tribunal. “She fabricated information, which she knew was false, to try to thwart Trump’s installation as President of the United States, and she disseminated those lies among her colleagues.” […]

Military Convicts Susan Rice of Treason — Real Raw News

EU-topp vill strypa alla pengar till Ungern och Polen

EU. Europaparlamentets vice talman, den tyska socialdemokraten Katarina Barley, kräver att alla EU-pengar till länderna Ungern och Polen tills vidare ska stoppas. Det rapporterar Junge Freiheit.

– Kommissionen måste nu omedelbart agera och blockera EU-medel särskilt till Ungern, men också till Polen. Kommissionen kan verkligen inte längre tala sig ur det, säger Katarina Barley till tysk media.

Enligt den vice talmannen visar de både centraleuropeiska länderna prov på ett allt större ”demokratiskt underskott”.

I Ungern ”kan man inte längre prata om om demokratiska förhållanden”, enligt Katarina Barley.

Som exempel nämner hon att Ungern nyligen har infört en antipedofillag som förbjuder homo- och transsexuell propaganda riktad mot barn. Barnskyddslagen har fått liberaler i väst att se rött.

EU beslutade förra veckan att inleda formella överträdelseprocedurer mot Ungern och Polen på grund av ländernas behandling av sexuella avvikelser. I Polen har man bland annat infört ”HBTQ-fria zoner”.

Källa: Fria Tider

KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna? —

KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna?   Går vi igenom de politiska partierna i Riksdagen så är det sällan frågor om ”frihet” utan snarare besläktade ämnen som rör äganderätten som enbart tas upp exempelvis strandskyddet och skogen. Varför talar man inte om skärpta krav och straff för de myndigheter som utnyttjar…

KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna? —