At GITMO, Bill Gates Denied Retrial – Real Raw News

Bill Gates, whom the U.S. Navy Judge Advocate General’s Corps has convicted and sentenced to capitol punishment, had been stirring a ruckus at GITMO’s Camp Delta Detention block, where he is being held while awaiting his sentence to be carried out. Sources at the nation’s most infamous internment camp told Real Raw News that Gates has spent every waking moment decrying his persecution and demanding a retrial on the grounds that his attorney, the ineffable David Baluarte, had inadequately represented Gates.

A military tribunal convicted Gates on September 8 following 5 days of explosive testimony. If anything, Baluarte fought more rigorously than had lawyers who represented other convicted Deep State figureheads, but Bill Gates said Baluarte was a disappointment.[…]

At GITMO, Bill Gates Denied Retrial – Real Raw News

 

Socialdemokraterna vänder det hederliga Sverige ryggen – har blivit ett parti för kriminella och bidragsberoende invandrare — Katerina Magasin

Jag tror kanske inte att det sjunkit in hos den breda allmänheten att Socialdemokraterna, det gamla arbetarpartiet, inte längre primärt är ett parti för hederligt jobbande skattebetalare, utan har allt mer förvandlats till ett utpräglat parti för bidragsberoende invandrare och för dem som inte är intresserade att vara med och bygga det svenska samhället. Enligt SCB är socialdemokraterna det parti som har ett större stöd bland utrikesfödda – bland de andra politiska partierna märks inte denna skillnad. Och prioriteringarna för S är tydliga: Svenska skattebetalare ska beskattas till döds – för att regeringen ska ha råd med hundratusentals utomeuropeiska migranter, som aldrig kommer att bidra ekonomiskt till samhället. Där har Socialdemokraterna redan genomfört en medborgarlön till sin väljarbas: Kanske som tack för att de fortsätter ge dem sina röster? Att Socialdemokratin också lierat sig med odemokratiska islamister som Muslimska brödraskapet är ytterligare ett bevis på att man struntar i Sveriges demokrati, yttrandefrihet och de värderingar vårt land bygger på. Frågan är vad som kommer att hända, när det islamiska partiet Nyans flyttar fram sina positioner. 

I maj uppgav 29,9 ± 1,2 procent av väljarkåren att Socialdemokraterna är det parti som står dem närmast, att det är det partiet de sympatiserar med. Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, stödet är cirka dubbelt så stort bland dem som är 65 år eller äldre jämfört med dem som är 29 år eller yngre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet störst bland de med förgymnasial utbildning…….

Socialdemokraterna vänder det hederliga Sverige ryggen – har blivit ett parti för kriminella och bidragsberoende invandrare — Katerina Magasin

X22 rapporten 15/9 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

Ingen vet exakt vilken dag som man släpper ut informationen från granskningen i Maricopa County i Arizona. Det gör att alla den djupa statens sympatisörer är helspända.  

We are supposed to believe this guy won in a landslide? 

The guy who made you wear masks while he didn’t, locked you down while he went on vacation, banned you from restaurants while he dined with friends, told your kids they can’t go to school while his kids went to school… to name a few…

X22 rapporten 15/9 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

Deep State Hack Launches New Hit Piece on Trump — Real Raw News

Once a decent journalist, Pulitzer Prize winning author Bob Woodward has spent the last decade denigrating himself to the halls of hackery; he has become a purveyor of disinformation and collects income not only from book sales but also from Deep State figureheads who still quake in fear at the thought of Donald J. Trump returning to power.

Woodward has now written three hit pieces on Trump: Fear (2018); Rage (2020); and now Peril (2021). The three paint an almost chronological portrait of Trump’s presidency, highlighting a man whose terrifying, whimsical caprice imperiled the world and nearly capsized the United States. If Woodward is to be believed, Trump’s own people, fearing the Donald would start a nuclear war, betrayed him to safeguard the U.S. and the world.

But Woodward, a journalist transmogrified into a disinformation specialist, should not be believed…….

Deep State Hack Launches New Hit Piece on Trump — Real Raw News