Bombshell Testimony from FDA Vaccine Hearing: Injections Killing More Than Saving & Driving Variants — Life, Death and all between

Bombshell Testimony from FDA Vaccine Hearing: Injections Killing More Than Saving & Driving Variants Source: Bombshell Testimony from FDA Vaccine Hearing: Injections Killing More Than Saving & Driving Variants

Bombshell Testimony from FDA Vaccine Hearing: Injections Killing More Than Saving & Driving Variants — Life, Death and all between

Now 27 states are fighting Biden’s aggressive COVID-19 vaccine mandate — Life, Death and all between

When President Joe Biden issued his ill-advised executive order mandating vaccines for much of the nation’s workforce, the immediate response in many corners was shock and outrage. Even […] Source: Now 27 states are fighting Biden’s aggressive COVID-19 vaccine mandate

Now 27 states are fighting Biden’s aggressive COVID-19 vaccine mandate — Life, Death and all between

Alternativ för Sverige tar plats i Kyrkomötet

KYRKOVALET. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan, alltså Svenska kyrkans ”riksdag”.

Sent på söndagskvällen kom resultatet i kyrkovalet där Socialdemokraterna fick flest röster. Sverigedemokraterna backade och Alternativ för Sverige (AfS) tog plats i kyrkomötet. AfS-ledaren kommentetar resultatet med att det är ett ”nationellt genombrott” och att partiet ska ställa ärkebiskop Antje Jackelén till svars.

Deltagandet i kyrkovalet 2021 har minskat med 1,63 procentenheter jämfört med valet 2017 och landar omkring 17,45 procent av 4 898 094 röstberättigade.

Preliminärt resultat för val till kyrkomöte 2021 (ej färdigräknat)

Källor: Svenska kyrkan, Samnytt