Forskargrupp obducerade 40 patienter: 30-40% dog av fatala vaccinskador — NewsVoice

VACCINSKANDALEN. Den 20:e september 2021 hölls en konferens vid det patologiska institutet i Reutlingen i Tyskland där resultaten från obduktioner av 40 personer som fått Covid-19-vaccin presenterades. Slutsatsen är att minst 30% av dödsorsakerna var resultatet av fatala vaccinskador. Den mer troliga siffran är 40%, enligt forskar-teamet. Vävnadsanalyser utfördes av patologerna professor Arne Burkhardt och…

Forskargrupp obducerade 40 patienter: 30-40% dog av fatala vaccinskador — NewsVoice

The New World Order in Australia – The truth about socialism — Tankar i samtiden och för framtiden

Your country next? This mad dictator has violated s114 of the Australian Constitution by raising a MILITARY force to deploy against the citizens of Victoria that oppose his dictatorial policies; the world’s longest lockdown and violations of human rights by forced injections of an experimental agent which has zero long term safety data.  959 fler…

The New World Order in Australia – The truth about socialism — Tankar i samtiden och för framtiden

Svenska läkare: “Barnvaccinering går emot vetenskap och beprövad erfarenhet” — Nya Dagbladet

Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat att barn från 12 års ålder ska kunna injiceras med covidvaccin, trots att de flesta barn med covid-19 har lindriga symptom eller är asymptomatiska – samt att risken att dö som barn av sjukdomen är näst intill obefintlig. Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen ställer sig bakom beslutet, men nu går…

Svenska läkare: “Barnvaccinering går emot vetenskap och beprövad erfarenhet” — Nya Dagbladet