Australiens Aboriginer sänder ett SOS rop till Världen

Lördagen den 4 december möts vi i Stockholm utanför Australiens ambassaden klockan 12.

Aboriginer utsätt för hot och tvång och sätt i karantän. De använder polis och militär mot denna befolkning. De har visdom att tala om för er och nu berättar de vad som pågått en längre tid och hur the new world order har används mot dem och testats hos dem. Nu är försöken klara och de ska utrotas! De vädjar om mod och styrka att agera! Att skapa ett internationell medvetenhet om vad som pågår! Vi är verkligen skyldig våra inhemska befolkningar världen över att inte överge dem som vi tidigare gjort! Lördagen den 4 December möts vi i Stockholm utanför den Australiska ambassaden klockan 12. Då gör vi vår röst hörd för hela den Australiska befolkningen som lider hårt just nu under denna tyranneri.