Frihetsmarsch 18.12 kl 14 i Malmö

Världen över bevittnar vi just nu den största inskränkningen i vår frihet någonsin, där människor diskrimineras baserat på vaccinationsstatus. Vi ser påtryckningar från alla håll och kanter att ta ett vaccin som fortfarande genomgår kliniska studier och har uppenbara hälsorisker. Detta går emot våra mänskliga rättigheter, vår demokrati och all logik. 

Den politiska agendan är tydlig och främjar ett starkt kontrollsystem som ger inskränkning i människors frihet. Det är dags att enas och säga ifrån. 

Vi säger NEJ till vaccinpass. 

Vi står tillsammans för våra mänskliga rättigheter.

Stå enad och gör din röst hörd, Lördagen den 18/12 kl 14.00 på Stortorget i Malmö. Vi ses där. 

För Frihet Tillsammans
https://fb.me/e/1sBskDZf1

Farorna folket inte ser. Extremt viktig allmänbildande video.

Rumble — Farorna folket inte ser, de blir invaggade i en falsk trygghet av media och myndigheter som inte talar klarspråk. Att injektionerna är medicinska experiment med enorma biverkningar, det undanhålls effektivt från folket.

Att det dessutom är de som tagit injektionerna som främst sprider smitta talas det också tyst om i medierna.

Barnen är de som råkar mest illa ut, de kan bli både sterila och få skador på hjärtat som följer dem resten av livet.

Anledningen till att barn injiceras är dessutom främst ekonomiskt betingat genom bonusar till Regionerna om de injicerar mer än 80%
För att nå dit måste de gå ner i åldrarna.

Detta är riktigt sjukt.

Vaccinerna ger inget skydd!

anthropocene

I SVT Morgonstudion, 1 december uttalar Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, att 1,5 miljarder människor har fått Pfizers och Modernas mRNA-vacciner ”utan egentligen några allvarliga biverkningar eller problem” och uppmanade alla ovaccinerade att omedelbart låta sig vaccineras. Sanningen är den att aldrig under vaccinhistorien har ett vaccin lett till så många dödsfall och svåra biverkningar.

Och varför vaccinera när vaccinerna inte ger skydd vilket framgår av verkligheten bl.a. beskriven i den ledande medicinska tidskriften Lancet:

Den höga vaccinationsgrader för covid-19 förväntades minska överföringen av SARS-CoV-2 i populationer genom att minska antalet möjliga källor för överföring och därmed minska bördan av covid-19-sjukdomen i samhället. Nya uppgifter visar dock att den epidemiologiska relevansen av covid-19-vaccinerade individer ökar. I Storbritannien beskrivs att sekundär smitta bland hushållskontakter som exponerats för fullt vaccinerade individer liknade hushållskontakter som exponerades för ovaccinerade individer (25 % för vaccinerade jämfört med 23 % för ovaccinerade). 12 av 31 infektioner hos…

Visa originalinlägg 300 fler ord