Utan ljugande propagandamedier hade Sverige sett annorlunda ut — Katerina Magasin

Medier kallas för tredje statsmakten och tyvärr är de kanske till och med mäktigare än så. Som tidigare journalist i mainstreammedierna måste jag med sorg konstatera att det är medierna som i mångt och mycket baxat oss hit där vi i dag är. Framför allt statliga propagandakanaler SVT och Sveriges Radio samt vänstertidningar som Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet samt TV4 har låtit makthavare gå fria samtidigt som de förföljer sunda röster och dödar all konstruktiv debatt. Det går ner på individnivå. Chefer på de här ljugande medierna som medvetet mörkar fakta och som stämplar kritiker med nedsättande tillmälen. Statliga propagandamedier som kör politisk lobbyism för att rädda sina politikervänner vid makten trots att politiken som förs är ytterst destruktiv för landet. Kvävning av berättigade frågor om myndigheters drakoniska åtgärder som inte står i proportion till hur smittoläget i Sverige ser ut. Förtrycket av folket upprätthålls av medierna – liksom dreven och förföljelsen av dem som vågar säga ifrån. Bara de två sista åren har klimatet hårdnat och medierna har skapat ett mer totalitärt samhälle där de går den korrupta svenska regimens och EU:s ärenden.

De senaste skandalerna kring socialdemokratiska regeringstoppar visar tydligt hur propagandamedierna tagit parti för maktens kvinnor och män och att vi i Sverige inte är lika inför medierna, eller inför lagen. Civilminister Ida Karkiainens Hitlerhälsning ursäktas snabbt av hela vänsteretablissemanget som tävlar med varandra i att berätta hur nazistiska de själva var som yngre. Stora Dagens Nyheter går full damage control för att ursäkta Karkiainens ungdomssynder. Plötsligt ska alla bruna rötter förlåtas. Annat ljud i skällan är det när systemkritiska partier skildras. Då är det ingen hejd på krav på avgång och uteslutning. En socialdemokratisk kvinna blev utesluten ur partietb för att hon var tillsammans med en SD-politiker. Men Ida Karkiainen kan fortsätta leva ihop med sin vitmaktvurmande sambo och rycka på axlarna. […]

Utan ljugande propagandamedier hade Sverige sett annorlunda ut — Katerina Magasin

The brutal Awakening when children are dying — Tankar i samtiden och för framtiden

Dr Tenpenny warns parents to prepare for thousands of deaths of young children after Pfizer shotDec 10Posted by Editor, cairnsnewshttps://cairnsnews.org/2021/12/10/dr-tenpenny-warns-parents-to-prepare-for-thousands-of-deaths-of-young-children-after-pfizer-shot/“Maybe people will start to wake up when there’s millions of dead six and seven-year-olds. When it affects them personally. It’s their own children, and we’re coming up on Christmas. Now suddenly, we’ve got millions without even 1000s…

The brutal Awakening when children are dying — Tankar i samtiden och för framtiden