X22-rapporten 11/12 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

Den djupa staten har helt förlorat initiativet. Allt vad de sagt om människor som tagit fram uppgifter som motsäger den djupa staten är, att dessa kommer med lögner. De personerna är konspirationsteoretiker som ingen kan lita på. Nu visar det sig, när sanningen kommer fram, att de konspirationsteorier som ansågs helt lögnaktiga och osanna, är sanna.  

De berättelser som den djupa staten själv ville göra gällande som de sanna, är falska. Osanna rakt igenom.

Det finns många exempel på vad som ansetts som konspirationsteorier, men som visade sig stämma.  […]

X22-rapporten 11/12 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

December 11 – Standing in the breach  — Reformed Perspective — Truth2Freedom’s Blog

“He said that He would destroy them, had not Moses His chosen one stood before Him in the breach, to turn away His wrath, lest He destroy them.” – Psalm 106:23 
Scripture reading: Psalm 106:1-48
Adam and Eve were banished from the garden. Cain was driven further to the east. At Babel, all of humanity was scattered […]

December 11 – Standing in the breach  — Reformed Perspective — Truth2Freedom’s Blog

Margareta Skantzes brev till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket” — NewsVoice

Margareta Skantze mejlade detta brev till samtliga svenska EU-parlamentariker den 30 november 2021. Ingen svarade. Vi publicerar därför brevet som parlamentarikerna inte vill besvara eller kommentera. 30 fler ord

Margareta Skantzes brev till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket” — NewsVoice