Nya förslag om restriktioner kommer att avgöras inom kort och alla vi som vill försvara våra grundlagstadgade fri- och rättigheter måste visa att vi inte står bakom detta förslag. — Life, Death and all between

https://www.nejtillvaccinpass.se/aktioner

Nya förslag om restriktioner kommer att avgöras inom kort och alla vi som vill försvara våra grundlagstadgade fri- och rättigheter måste visa att vi inte står bakom detta förslag. — Life, Death and all between

X22-rapporten 14/12 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

Paniken ligger som en våt filt över alla inom den djupa staten.

Hillary Clinton läste sitt tal från 2016 i tv. Det tal hon hade tänkt hålla efter vad hon i sin fantasi trodde, skulle ha vunnit presidentvalet.  

Nu är det som om hon säger sig vilja komma åter till Vita Huset.

Hon tror att hon kan snirkla sig in och därmed skydda sig själv från de åtal som väntar på henne.

Hillary Makes Shocking Announcement – Trump Must Act NOW (VIDEO):

Hillary Makes Shocking Announcement – Trump Must Act NOW(VIDEO)

X22-rapporten 14/12 – Lasse Wikman — Tankar i samtiden och för framtiden

Vi som säger nej till tvångsvaccinering – Namninsamling — NewsVoice

OPINION & FAKTA. Mikael Jörgenstam har startat namninsamlingen ”Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!”. Jörgenstam säger att vi alla måste fundera på om det är rimligt att vi påtvingas experimentella medicinska behandlingar utan att det ännu finns kunskap om framtida biverkningar och långsitiga negativa konsekvenser för folkhälsan. […]

Vi som säger nej till tvångsvaccinering – Namninsamling — NewsVoice

Injektion av barn har börjat i USA – Dr Jane Ruby och Stew Peters kommenterar — NewsVoice

VACCINKRISEN. “…nu har FDA skyndat sig att godkänna att vaccinet ges till barn under 12 år, och det innebär att vi nu ser våra första fall av allvarliga biverkningar hos barn som var för unga för att ens kunna göra ett välgrundat val.” Transskription Stew Peters: Det är sorgligt nog att se vuxna drabbas av…

Injektion av barn har börjat i USA – Dr Jane Ruby och Stew Peters kommenterar — NewsVoice

Omar Khan: We are Facing a World Crisis Much Larger than Covid — NewsVoice

WORLD. We are facing a crisis of governance much larger than COVID. The US is experiencing the fastest rate of inflation since 2008, and consumer prices have increased by 5.4%. Here in Sri Lanka everyday consumer needs and staples are becoming dangerously unaffordable. This is a global phenomenon. By Omar S. Khan, Uncommonwisdom.online It must…

Omar Khan: We are Facing a World Crisis Much Larger than Covid — NewsVoice