Till dig som inte vill ha vaccinpass! Nu har du chansen att hjälpa till att stoppa detta!

NY VIKTIG INFORMATION från #nejtillvaccinpass (se videon) ”VILL DU VARA MED OCH BIDRA TILL ATT ANLITA ADVOKAT SOM KAN HJÄLPA OSS?” Hjälp mig o DELA DELA DELA 🙏🏻 Jag sitter I FB fängelse o kan inte dela alls. I denna video så går jag och advokat Fatemeh ut med den senaste informationen om vart vi står just nu. Tack vare den pågående aktionen vi nu gör så får vi precis den impact och det utrymme vi önskar. (se inslag från SVT i videon). Det viktiga nu är att alla hjälper till och delar denna text med videon så mycket som det bara går. Detta måste göras NU och vi kommer asap med ny information efter det.Tack för att vi hjälps åt och att vi står enade tillsammans i #nejtillvaccinpass

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157868195950666&id=562250665&sfnsn=mo

Det är nu det gäller. Stå upp för friheten!

#NejTillVaccinpass

Allt fler människor inser att våra friheter tas ifrån oss på flera plan. Fler och fler väljer att agera. Den negativa agendan går nu mycket fort med vaccinpass och tvångsvaccinering som de stora punkterna just nu för att kuva människor och få dem att acceptera den villkorade friheten. Det så kallade nya normala.

Vi behöver snabbt mobilisera folkliga krafter för att bestämt säga nej till de här enorma inskränkningarna på friheten.

Anmäl dig till manifestationen i stockholm här: https://nejtillvaccinpass.nu

Kontakt till Max Winter https://linktr.ee/iammaxwinter

Natural Law Sweden: https://t.me/naturallawsweden

JO utreder inte vaccinpass – trots 10.000 anmälningar

INRIKES. JO går inte vidare med de tusentals klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om det så kallade vaccinpasset, då myndigheten anses ha agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

JO har sedan i slutet av november fått in cirka 10.000 anmälningar om de så kallade vaccinationsbevisen.

Folkstormen har varit så kraftig att myndigheten haft stora svårigheter att hantera den enorma mängden ärenden.

Anmälningarna har i huvudsak varit riktade sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande menade nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten hemställt om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

– Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsJO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor, skriver myndigheten.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefsJO Erik Nymansson.

Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefsJO Erik Nymansson.

Källa: FriaTider