JO utreder inte vaccinpass – trots 10.000 anmälningar

INRIKES. JO går inte vidare med de tusentals klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om det så kallade vaccinpasset, då myndigheten anses ha agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

JO har sedan i slutet av november fått in cirka 10.000 anmälningar om de så kallade vaccinationsbevisen.

Folkstormen har varit så kraftig att myndigheten haft stora svårigheter att hantera den enorma mängden ärenden.

Anmälningarna har i huvudsak varit riktade sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande menade nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten hemställt om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

– Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsJO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor, skriver myndigheten.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefsJO Erik Nymansson.

Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefsJO Erik Nymansson.

Källa: FriaTider

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s