Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Uppdatering
Anmälan finns på:  https://www.medicdebate.org/node/2656

Bakom kulisserna

Mikael Nordfors's picture
Submitted by Mikael Nordfors on December 28, 2021

Västerorts åklagarkammare

Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors
erika.lejnefors@aklagare.se

Direkt telefon nr 010-562 70 91
Registrator registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se Telefon 010-562 57 50

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Erika Lejnefors utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com , kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

Noteras särskilt
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände…

Visa originalinlägg 1 380 fler ord

Tragiskt när folkvalda representanter öppet visar sitt förakt för folket — Jenny Piper

SD-politikern Björn Söder profilerade sig tidigt som pro-vaccinare och hans diverse utspel om vikten av att vaccinera sig har väckt upprörda känslor hos SD-supportrar. I går var det återigen dags när han i ett inlägg på Twitter visade upp att han fått sin tredje spruta samtidigt som han uppmanade alla att göra en insats för samhället genom att vaccinera sig, vilket enligt Söder är en medborgerlig plikt och den bästa julklappen man kan ge. […]

Tragiskt när folkvalda representanter öppet visar sitt förakt för folket — Jenny Piper

Naturens oväntade positiva julgåva — Larsil2009’s Blog

Media fortsätter att skrämma upp sina läsare/tittare. Man målar upp Omikron-varianten av COVID som en katastrof som kräver att hela samhället stängs ner … igen. Det kommer nu fram allt mer information om Omikron. Det verkar helt klart att: Vaccination inte är någon garanti för att man inte skall smittas av Omikron. Exempel Israel, Gibraltar […]

Naturens oväntade positiva julgåva — Larsil2009’s Blog