AMERIKAS LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING BEFRUKTAD MED MÄNSKLIGA RESTER OCH BELAGD MED NANOPARTIKLAR — Life, Death and all between

2022-01-17 FDA har tillåtit nanopartiklar i livsmedelsförsörjningen enligt bestämmelserna om allmänt erkänd som säker (GRAS), eftersom de hävdar att de inte är farligare än deras större motsvarigheter. Titan anses generellt vara säkert, därför måste nanotitan vara säkert. Men de erkänner också att “Material kan uppvisa nya eller förändrade fysikalisk-kemiska egenskaper i nanoskaladimensioner”, inklusive okända säkerhetsrisker som […]

AMERIKAS LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING BEFRUKTAD MED MÄNSKLIGA RESTER OCH BELAGD MED NANOPARTIKLAR — Life, Death and all between