Folkhälsomyndigheten mörkar att smittspridningen är störst bland vaccinerade

INRIKES. I sina presentationer skapar Folkhälsomyndigheten intrycket att ovaccinerade smittas av covid-19 i större utsträckning än vaccinerade. Men Fria Tiders granskning av myndighetens interna data visar att förhållandet i själva verket är det motsatta – andelen smittade är högre i den vaccinerade delen av befolkningen.

Vid Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 januari visades ett diagram med rubriken ”Bekräftade fall av covid-19 per 100.000 invånare”. Det återfinns även i myndighetens rapport för vecka 1.
[…]

Källa: Fria Tider

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla (SoU9)

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, har möjliggjort åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset i miljöer där trängsel, folksamlingar och liknande kan uppstå. Lagarna är tidsbegränsade och gäller i nuläget till och med den 31 januari 2022.

Regeringen anser att det även efter den 31 januari finns behov av att ha beredskap för att vidta åtgärder för att minska smittspridning. Därför har regeringen föreslagit att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj 2022.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att lagarna ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj.

Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022. […]

Hela betänkandet

Betänkande 2021/22:SoU9 (pdf, 1 MB)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Källa: Riksdagen