UK LAB REPORT RELEASED – GRAPHENE OXIDE PRESENT IN VACCINE

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

UK LAB REPORT RELEASED – GRAPHENE OXIDE PRESENT IN VACCINE

The aim of the study was to identify any solid inclusions in the vials as were undeclared by the manufacturers.

The study was to verify the findings of graphene related compounds such as graphene oxide, graphene hydroxide by Campara (2021) and report any other biological inclusions that may be interpreted as toxic to human body.

UNIT was commissioned by EbMCsquared under UNITC-112980 to 91 to analyse contents of four vaccine vials and identify if any of the following components were present in these vials – graphene, graphene oxide, parasites, biological filaments.

The vaccines that form the subject of this first investigation belong to:
1 – Moderna
2 – Pfizer
3 – AstraZeneca.

The analysis of all four vial contents identified objects that are similar.
For ease of nomenclature and related descriptions per vaccine, these inclusions are illustrated and defined individually below-
The identified inclusions were-

1 – Graphene nano ribbons coated with Polyethylene Glycol
2 – Graphene Composite Form 1
3 – Graphene Composite Form 2
4 – Microcrystalline Calcite with Carbonaceous inclusions
5 – Graphene Nano Forms with and without fluorescence
6 – Graphene nano objects
7 – Graphene nano scrolls

READ MORE AND DOWNLOAD FULL LAB REPORT HERE
https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

De som “tänker själva” är det största hotet mot förljugen media – måste därför “hanteras”, tycker statlig propagandajournalist på DN — Katerina Magasin

Att statligt lojala medier nuförtiden är desperata går inte att ta miste på. Folkliga protester växer i hela världen mot tyranniska regeringar som på absurda sätt beskär yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Folket reser sig mot medicinska experiment och medicinsk apartheid. Mot globalism, maktmissbruk och övergrepp. Stor del av kritiken handlar också om de medier som skapat en hållbar situation eftersom de slutat granska makten och istället vänt sig mot det folk vars ärenden de borde gå. Ilskan riktas också mot dem. Eftersom det är medierna som genom skev rapportering skapat den situation vi befinner oss i. Hade de gjort sitt jobb hade tyrannerna aldrig kunnat hållas. Detta gör dessa falska redaktörer och journalister givetvis skräckslagna. De vill inte att folk ska tänka själva. Därför utmålas sunt förnuft som något farligt och ett normalt ifrågasättande som konspiratoriskt och skadligt. Under ytan anas korrupta journalisters skräck: Att de själva ska avslöjas, avskedas och ställas inför rätta. Precis som det brukar bli, om vi ser tillbaka i historien. […]

De som “tänker själva” är det största hotet mot förljugen media – måste därför “hanteras”, tycker statlig propagandajournalist på DN — Katerina Magasin