Tankar i samtiden och för framtiden: X22-rapporten 28/2 – Lasse Wikman

Den djupa statens alla förgreningar förlorar slaget. Donald Trump vinner.

Donald Trump låter berätta att han ser fram emot, när halva tiden gått för Demokraterna. Då när det mycket troliga scenariot visar, att Republikanerna har både Representanthuset och Senaten. 

Då kan Trump agera och använda sig av 22 tillägget i konstitutionen. Det betyder att Trump kan sitta som president i två perioder plus 2 år. Totalt 10 år.

Det första året har varit en katastrof för Demokraterna och den djupa staten. Allt som de försökt sätta i verket, har förfelat.

Nu är det andra året. Det är den tid, då den djupa statens lakejer blir tillintetgjorda.  

Avlägsnandet av penningtvätt-systemet.  

Avlägsnandet av den enorma korruption som finns i Ukraina.

WHAT PUTIN WANT:

http://hagenbo.blogspot.com/2022/02/what-putin-wants.html

NATO’s Militarisation of Ukraine ‘Life Or Death’ For Russia:

http://hagenbo.blogspot.com/2022/02/natos-militarisation-of-ukraine-life-or.html

Befolkningen i USA samlas kring Donald Trump och hans sociala plattform Truth Social är igång. Nu kan John Durham droppa information i snabbare takt.  

Den djupa statens företrädare blir svagare och svagare. […]

Källa: Tankar i samtiden och för framtiden: X22-rapporten 28/2 – Lasse Wikman

Det finns inga pengar till den svenska välfärden men till andra länder finns det outtömliga källor

Jenny Piper

Att Sverige avviker från sin tidigare linje och skickar vapen till ett land i krig är inte bara förkastligt av principiella skäl, det kostar också skattebetalarna pengar vi egentligen inte har.

Sveriges stöd till Ukraina uppgår till omkring 1,4 miljarder kronor – kostnaden för pansarskott samt försvarsmateriel uppgår till 400 miljoner kronor och utöver det ger Sverige ett direkt stöd till Ukrainas försvarsmakt på 500 miljoner kronor respektive 500 miljoner kronor som humanitärt stöd. Utöver det har vi tidigare skickat 50 miljoner kronor till Partnership Fund for Resilient Ukraine.

Häromdagen väckte Sveriges Sida-bidrag till Ryssland ont blod, men att vi skickar miljardbelopp till Ukraina ses väl säkert som en nobel handling i sammanhanget eftersom det är för en ”god” sak.

Det som stör mig är att vi inte har råd att rusta upp den svenska skolan, vi har en vård som inte är värd namnet, den förda klimatpolitikens effekter slår…

Visa originalinlägg 87 fler ord