Grand Jury Nuremberg 2.0 Indicted Global Elites For Crimes Against Humanity; Reiner Fuellmich informerar 2022-03-21

Grand Jury Nürnberg 2.0 åtalar globala eliter för brott mot mänskligheten
Grand Jury åtalade Bill Gates, Fauci, Klaus Schwab, Rockafellers, Blackrock, Vanguard, FN, etc för brott mot mänskligheten. Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Tyskland.