Största lögnen i världshistorien: Databasen är felaktig. Det har aldrig funnits en pandemi. Covidmandaten inklusive vaccinet är ogiltiga

Av Prof Michel Chossudovsky
26 mars 2022
https://www.globalresearch.ca/biggest-lie-in-world-history-the-data-base-is-flawed-there-never-was-a-pandemic-the-covid-mandates-including-the-vaccine-are-invalid/5772008

PCR ”Covid-19 bekräftade fall” är meningslösa. Multibillion Dollar Antigen and Home Test Project är falskt

Introduktion 

Att destabilisera den sociala, politiska och ekonomiska strukturen i 190 suveräna länder kan inte utgöra en ”lösning” för att bekämpa viruset. Men det var den påtvingade ”lösningen” som implementerades i flera steg redan från början av coronakrisen i januari 2020.   Det är förstörelsen av människors liv. Det är en destabilisering av det civila samhället.

Falsk vetenskap stödde denna förödande agenda. Lögnerna stöddes av en massiv desinformationskampanj i media. 24/7, oupphörliga och repetitiva ”Covid-varningar”  under de senaste två åren.

Den historiska nedstängningen den 11 mars 2020 utlöste ekonomiskt och socialt kaos över hela världen. Det var en handling av ”ekonomisk krigföring”: ett krig mot mänskligheten. 

Denna djävulska agenda har underminerat nationalstaternas suveränitet. 

Det har bidragit till en våg av konkurser. Det har utarmat människor världen över.

Det har lett till en global skuld i dollar denominerad i spiral. 

Den globala kapitalismens kraftfulla strukturer, Big Money i kombination med dess intelligens och militära apparat är drivkraften.

Med hjälp av avancerad digital- och kommunikationsteknik är låsningen och ”stängningen” av den globala ekonomin aldrig tidigare skådad i världshistorien.

Den centrala rollen för omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktionstestet (RT-PCR)

”PCR är en process. Det säger inte att du är sjuk”. Dr. Kary Mullis , Nobelpristagare och uppfinnare av RT-PCR, gick bort i augusti 2019. […]

Källa: Bakom kulisserna – Största lögnen i världshistorien: Databasen är felaktig. Det har aldrig funnits en pandemi. Covidmandaten inklusive vaccinet är ogiltiga

House Cleaning In Progress, Final Stage, The Entire World Is Watching – Ep. 2736

Inflation is not the same as in 70s, people are not seeing their wages increase which helps during these periods of times. The peoples wages are not keeping up this time around. Russia makes a move, will now start pegging their currency to gold. The world is now going through a major house cleaning. The nazis, biolabs, money laundering and [DS] players are being removed, the [DS] is being exposed right in front of the entire world. The world is watching the destruction of the old guard. The evidence is being brought out into the open, it will start tying all of these players together and it will show just how evil they truly are. We are now in the final stage.

Källa: X22 Report