Återställd republik via en GCR från och med den 8 april 2022

(Judy Byington, MSW, LCSW, ret, har ägnat sitt liv åt att humanisera och höja allmänhetens medvetande om de lite kända effekterna av rituella övergrepp och mind control …).
***
Återställd republik via en GCR: (GCR = Definition av bruttokassaåtervinning)
Judy noterar, framställning när som helst.

Här hittar du tidigare publikationer:
https://bakomkulisserna.biz/?s=%C3%A5terst%C3%A4llningen+av+USA&x=9&y=8

DS = Deep State
RV = Renew value (ny valuta, omvärdering)


Source: Dinar Chronicles


Vår tids största militära underrättelseverksamhet. Q

Mörker till Ljus

Amerika är det största landet i världens historia på grund av principerna om individuell frihet som vi tror är gett oss av Gud. Ta bort det, vi är inte annorlunda än någon annan – vilket är precis vad globalisterna vill ha.”
…Denzel washington

Sök efter ljuset”

Ljus tillåter oss att se livet tydligare när vi skiljer sanning från misstag och gör bättre livsval. Ljus är själens solsken.


Judy Noterar: Fiat US-dollar handlades inte längre med internationellt, medan guld/tillgångsstödda USN i digitalt format handlades internationellt. Det var 106 av de 210 deltagande nationerna som var guld/tillgångar-backade och som använder Quantum Financial System just nu. Vi var inne på de sista dagarna för Tier 4B för att ställa in utbyte/inlösen.

Den återställda republiken: Q-rörelsen var mitt i en militär stingoperation som skulle avslöja århundradets brott: det kinesiska kommunistpartiet och CIA i samarbete med globala och politiska eliter inklusive ledare för det demokratiska partiet har använt valbedrägeri, förräderi , och Sedition för att implantera främmande makter i alla tre grenarna av den amerikanska regeringen.

Dr. Peter McCullough använde Bradford Hill Tenants of Causality för att koppla vaccin till döden. Finns det en stor epidemiologisk signal? Ja. Finns det en farlig mekanism? Ja. Finns det andra tillstånd som induceras av vaccinerna som kan vara dödliga? Ja. Är det tidsmässigt relaterat? Ja. ”Det är utom allt tvivel att vaccinerna orsakar ett stort antal dödsfall. Det är otvetydigt. Nu är jag en kortbärande epidemiolog, [och] jag säger er att vaccinerna orsakar ett stort antal dödsfall.”

En australiensisk senator har bekräftat att Vax innehåller nanoteknologi som självmonteras inuti kroppen och leder till självmord.

[…]
Källa: Bakom kulisserna