!Världens mest cyniska, falska och hycklande ”biståndsnation”!

2022-04-10
Olle Ljungbeck

Sveriges regering och ett flertal av riksdagsledamöterna har sedan lång tid tillbaka försökt få Sverige att framstå som den mest humanitära staten av alla! Men det stämmer inte om vi ser till vad denna förljugna och skenheliga godhetshumanism fått för konsekvenser i de mottagande länderna.

Inte någon gång har någon svensk regering för att få ekonomiskt bistånd ställa krav på demokrati, kvinnor och mäns lika rättigheter eller överhuvudtaget något som skulle befria människorna framförallt kvinnorna från det enorma trycket som råder i flertalet mottagarländer. Samtidigt har man aldrig försummat att tala om hur ”gåvorna” förbättrar situationen för de förtryckta.

Men inte nog med detta. I sin falska humanism har de släppt i hundratusentals individer från dessa länder. Man kunde ju då tro att dessa som kommit och en gång fått ta del av godhetstatens gåvor skulle löna gott med gott. Män inte. I stället har många tusen av de inkommande från dessa stater mördat, våldtagit, skjutit, sprängt urskillningslöst i det land som gav såväl deras eget som deras egen hjälp. Inte minst har våldet från de ca 10000 afghanska ”pojkarna” medfört en mardröm av våld mot svenska kvinnor. Skulden till detta är Annie Lööfs och Stefan Löfvéns bl a.

[…]

Källa: Bakom kulisserna