Swebbtv nyheter 19 maj 2022 Folkhälsomyndigheten fifflade med statistik och räntorna stiger kraftigt.

Folkhälsomyndigheten har förvanskat statististiken och på så sätt dolt att ca 900 vaccinerade som avlidit med corona har blivit bokförda som ovaccinerade. Om dessa dödsfall bokförts korrekt som vaccinerade hade vaccinerade dödfall ökat med 135%. Vi ringde Nils Littorin för att kommentarea uppgifterna.

Sveriges NATO-ansökning fortsätter att vara omtvistad. Inget pekar på att Turkiet kommer att ge med sig i närtid om att släppa in Sverige. […]

Källa: Sebbtv

Fullständig deltagarlista till mötet i Davos 22-26 maj 2022

Bakom kulisserna

2022-05-19

davos 22

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/how-to-follow-davos-2022/

Vad handlar årets möte om?

Mötet är centrerat kring temat Historia vid en vändpunkt: Regeringens politik och affärsstrategier . Det händer vid det mest följdriktiga geopolitiska och geoekonomiska ögonblicket under de senaste tre decennierna och mot bakgrund av en pandemi som inträffar en gång i århundradet.

Kriget i Ukraina och den resulterande tragedin kräver global moralisk handling. Ledare kommer att ta itu med brådskande humanitära och säkerhetsmässiga utmaningar när de samtidigt främjar långvariga ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga prioriteringar – allt samtidigt som de stärker grunden för ett stabilt globalt system.

Klarhet i vision och enhet i syfte kommer att vara avgörande för att göra framsteg mot den aldrig tidigare skådade komplexiteten i en multipolär värld.

Mötet ger en unik miljö där man kan återansluta, utbyta insikter, få nya perspektiv och utveckla lösningar.

Av regering och stad hittade jag följande deltagare:

Khashayar Farmanbar Minister for Energy and Digital Development of
Sweden

Visa originalinlägg 180 fler ord