Den miljöfarliga vindkraften: Svindyr betong, djurdöd och stora koldioxidutsläpp — Katerina Magasin

Det råder i det närmaste hysteri inom svensk elproduktion, främst från Socialdemokraternas och Miljöpartiets håll. Man pratar lyriskt om utbyggnad av vindkraft, helt utan att ta hänsyn till den enorma påverkan på miljön och det faktum att vindbaserad el är såväl dyr som ineffektiv. Troligen är vindkraft den energiform som är allra sämst och minst hållbar för världen, samtidigt som den är ren vindslakt för djur, fåglar och vår jord. En aspekt som sällan tas upp av de känslomässigt drivna politikerna är frågan om vindkraftens fundament. Jag har pratat med Olle Törnblom som jobbat med betongpumpar sedan 30 år och som idag har eget företag inom betonggjutning. Han är starkt kritisk till en utbyggnad av vindkraft främst eftersom den är såväl kortsiktig samt förstör miljön på ett sätt som få ens kan föreställa sig. Fundamenten, de stora betongklumparna i naturen eller till havs, blir kvar mänskligheten ut.

Den miljöfarliga vindkraften: Svindyr betong, djurdöd och stora koldioxidutsläpp — Katerina Magasin

ANDERS LEION: Folkutbyte  — DET GODA SAMHÄLLET

Länge har mångkulturens förträfflighet besjungits av stora körer i politik och på ledar- och kultursidor. Det betecknande för alla körmedlemmar är att de inte har någon egen erfarenhet av mångkulturen. De har inte bott i ett kvarter befolkat av en majoritet som talar ett annat språk är deras eget. Och de bryr sig inte om att förhöra sig hos dem som har sådan erfarenhet. 

Det är enkelt att få veta, om man bryr sig och vill veta. I Finland och i Sverige finns minoriteter som sedan århundraden kan berätta om sina erfarenheter. Finlandssvenskar i Finland och Sverigefinnar i Sverige. 

ANDERS LEION: Folkutbyte  — DET GODA SAMHÄLLET

PATRIK ENGELLAU: Globalisterna anfaller — DET GODA SAMHÄLLET

När folk varnar för vad de sammansvurna globalisterna – sådana som World Economic Forum, FN, Greenpeace, Fortune 500, Pfizer, EU, Bilderberggruppen och möjligen även Greta Thunberg – är i färd med att ställa till med för att krossa de nationella demokratierna i syfte att inrätta ett eget världsherravälde under ledning av Bill Gates och Klaus Schwab så brukar jag tillrättavisa visselblåsarna och påpeka att de internationella makthavarna visserligen existerar men att de verkliga beslutsfattarna i demokratier finns i de nationella politiska organen vilket betyder att de huvudansvariga för hot mot ländernas självstyre och handlingsfrihet är personer som Magdalena Andersson, Annie Lööf, Ulf Kristersson och så vidare. […]

PATRIK ENGELLAU: Globalisterna anfaller — DET GODA SAMHÄLLET