Isabella Löwengrip fälls för smygreklam – för fjortonde gången

14 fällningar på 6 år. Så många gånger har Isabella Löwengrip fällts för smygreklam. Nu senast för ett samarbete med TUI. Influencern duckar kommentarer. ”Det är viktigt att alla som arbetar med influencer marketing följer reglerna”, säger Elisabeth Trotzig, reklamombudsman.

”Just det! Gällan­de Thailand. Jag måste skriva såhär så att jag går enligt reg­ler­na: I samarbete med TUI”.

Den brasklappen räckte inte efter att en privatperson anmält Isabella Löwengrips blogginlägg till Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

Enligt nämnden framkom det inte tydligt nog att det rörde sig om reklam och fällde inlägget:

”Vid publicering av reklam i en blogg finns det en särskild risk för att konsumenter vilseleds om karaktären av meddelan­det och det ska då omedelbart framgå att inlägget helt eller delvis är reklam”, skriver nämnden i beslutet och uppger att inlägget borde reklammärkas redan i rubriken.
Läs vidare

Källa: Resume

Bakom kulisserna – BEVIS ATT WHO UTVECKLADE PRIONER SOM ETT BIOVAPEN FÖR AVFOLKNING:

2022-05-27
Telegram Tribunals – Executions – Deaths –

https://t.me/tribunalsandexecutions

En begåvad forskare vid namn Julie-Anne Turner hittade och delade nyligen med mig de bifogade dokumenten som är offentligt tillgängliga i National Archives.
Dessa dokument bevisar att en epidemiolog Dr Scragg, medan han var anställd av WORLD HEALTH ORGANISATION i slutet av 50-talet och i början av 60-talet, studerade Kuru i syfte att avfolka (andra dokumentet i detta inlägg.)


Kuru är en sällsynt, obotlig och dödlig neurodegenerativ sjukdom som tidigare var vanlig bland forefolket på Papua Nya Guinea . Kuru är en form av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) orsakad av överföring av onormalt veckade proteiner ( prioner ), vilket leder till symtom som skakningar och förlust av koordination från neurodegeneration .

Termen kuru härrör från förordet kuria eller guria ( ”att skaka”), [2] på grund av kroppsskakningar som är ett klassiskt symptom på sjukdomen. Kúru själv betyder ”darrande”. [3] Det är också känt som ”skrattsjukan” på grund av de patologiska skrattsalvor som är ett symptom på sjukdomen. Det är nu allmänt accepterat att kuru överfördes bland medlemmar av Fore-stammen på Papua Nya Guinea via begravningskannibalism. Avlidna familjemedlemmar lagades traditionellt och åts, vilket ansågs hjälpa till att befria de dödas ande. [4] Kvinnor och barn konsumerade vanligtvis hjärnan, det organ i vilket infektiösa prioner var mest koncentrerade, vilket möjliggör överföring av kuru. Sjukdomen var därför mer utbredd bland kvinnor och barn. […]

Källa: Bakom kulisserna