Platsbrist i fängelserna – dömda går fria i månader

På grund av den enorma platsbrist som råder på landets fängelser är allt fler dömda brottslingar på fri fot innan de påbörjar sitt straff. I genomsnitt kan det dröja mer än fyra månader innan straffen börjar avtjänas.

En granskning statsradion gjort visar att för fängelsedömda som påbörjade straffet 2019 och 2020, och var på fri fot före straffet, dröjde det i genomsnitt omkring 130 dagar efter domarna vunnit laga kraft tills straffet påbörjades. Det är betydligt längre än vad Kriminalvården anser är rimligt och det händer att brottslingarna hinner begå nya brott under denna tid.

I dagsläget handlat det om runt 2 600 personer.

[…]

Källa: Samnytt

Katerina Janouch: Så kan Sverige rekonstrueras.

Författaren och debattören Katerina Janouch har föreslagit ett antal konkreta åtgärder för att rädda Sverige. Hon listar upp 25 punkter som kan göra att Sverige hamnar på rätt spår.

1. Asylstopp. Migrationspolitiken är det som skapat många problem i Sverige och nu behöver landet återhämtning. Sverige har dessutom tagit in enorma mängder människor, de senaste decennierna främst från utomeuropeiska länder med diametralt motsatta värderingar mot de svenska. Samtidigt uppdagas att många av dessa individer inte är flyktingar utan bidragsmigranter. Inget fel i att söka sig till ett bättre liv, men det får då ske annorstädes än i Sverige, som inte har mer kapacitet att ta hand om ointegrerbara analfabeter. Eftersom Sveriges migrationspolitik varit lika kravlös som ryggradslös har många migranter fått uppfattning att Sverige ska lyda deras minsta vink och försörja dem på livstid. Inget kan vara mer fel och nu är det skyldigheter som ska vara i fokus. Till exempel bör utlänningar betala sin egen tolk om de trots uppehållstillstånd behöver en sådan. Krav på kunskaper i svenska ska vara villkorslöst, samt acceptans och anpassning till svenska värderingar.

2. Hemvandring. Hundratusentals individer som inte bidrar till Sverige utan som istället aktivt raserar landet, såväl genom kriminalitet som genom att de skapar parallellsamhällen, behöver lämna landet. Till detta måste samhället aktivt bidra. Migrationsverket ska bli ett Hemvandringsverk som hjälper migranter att lämna Sverige.

Läs resten av hennes förslag här.