På tiden att vi lämnar EU som driver på för västvärldens undergång — Jenny Piper

Det redan centralstyrda EU stärkte sin makt ytterligare i dag när EU-parlamentet beslutade om såväl ett nytt fördrag som att främja ”den rättvisa, gröna och digitala omställningen” i ett led för att flytta mer makt till Bryssel. Dessutom ska vetorätten försvinna och kravet på konsensusbeslut bland medlemsstaterna slopas i flera frågor.

I resolutionen beskrivs bildandet av en energiunion baserad på energieffektivitet och förnybara energikällor, att EU ska främja framtidsinriktade investeringar som är inriktade på[…]

På tiden att vi lämnar EU som driver på för västvärldens undergång — Jenny Piper