The Oppression

Peter B. Meyer
https://finalwakeupcall.info/en/2022/07/23/the-oppression/

Swiss OCTOGON Templars
The Deep State Headquarters
Satanic Hierarchy
The real change lies in consciousness and thought
The new 5D-World is waiting for us
Incredible New Era
Greatest Fraud in Human History

Finally, after 500,000 years of oppression, planet Earth is on its way to total liberation from its Exterrestrial oppressors, who installed their own pawns on Earth like Pharaohs, Kings, and lower-ranking mind-controlled government officials. People who are experiencing this now are the chosen ones to contribute to this liberation. Complainants who think it takes too long are not yet ready to contribute and will therefore not go to the new 5D-world.

The Deep State, to which the above mentions belong, is the source of all that is negative on planet Earth. To survive the harsh times we are now in, it is essential to understand what it is all about.

The Deep State is organised from top echelon employees of more than a dozen powerful agencies, such as the CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BIS, top generals, admirals and other military officials, long-serving parliamentarians congressmen and senators, directors of major supervisory agencies and CEOs of most large multinational corporations, the majority of whose shares are owned by Deep State cronies. All government agencies are what you might call the running backs of the cabal.

The satanic control is the result of a highly organised long-term conspiracy aimed at establishing the New World Order, based on the Luciferian revolution against God and Nature.

The real top of the pyramid is formed by the Luciferian pharaonic rulers of Octogon, based in Switzerland, who are the core of the Global Octopus structure of ruling elites with their tentacles in every niche of “our” society.  These are the Pharaonic Templar Bankers of Switzerland with their 5th Column of Masonic followers.

They form the ruling Oligarchy all over the world. The ruling Pharaohs originate from Lucifer’s occult mystery religions, which sprang from Babylon and Egypt. They are now identified as the Global Elite or Deep State cabal, who see us as their slaves and property, with which they can do as they please.

[….]

Källa: The Oppression

Riksåklagaren Petra Lundh ska entledigas från dennes uppdrag som ytterst ansvarig för Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån fakta & bevis

2022-07-23
Ulf Bittner i e-post

Riksåklagaren Petra Lundh ska rannsakas inför domstol utifrån att denne uppenbart beskyddar kriminell verksamhet dvs. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Du förstår mer efter att läst hela dagens massutskick, sprid massutskicket vidare i alla dina nätverk, för NU FÅR DET VARA NOG!

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

NU STOPPAR VI DET SUPER KORRUPTA SVERIGE ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET

Sverige regering, Sveriges riksdag , ledningstrojkan inom Åklagarmyndigheten i Sverige, med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET / ”VACCIN” BEDRÄGERIET kommer alla tvingas avgå

och därtill rannsakas inför opartisk, saklig och fullständigt rättssäker domstol för delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera om DU hjälper till att säkerställa

  • att SVT/SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internet media gör sitt jobb utifrån vad alla idag får del av i massutskicket

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com

SEKRETSS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVITS er i detta massutskick.

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

2022-07-23

För att säkerställa att YTTRANDEFRIEHETEN inte förhindras har bl.a. Åklagarmyndigheten i Sverige fått från epost adress som inte används tidigare, alltså massutskicket separat, du ser det via denna länken

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

[….]

Källa: Bakom Kulisserna