Människorättsadvokaten professor Francis Boyle: ”Covidinjektionerna är folkmord!”

https://swebbtv.se/w/4VmUkEAXBydmByHxzxhgMD

1985 var professor Boyle högst inblandad i att ändra lagstiftningen kring biovapen i USA. Hans arbete ledde fram till den biologiska vapen och anti-terroristlagen från 1989 (the Biological weapons anti-terrorism act of 1989) som fortfarande är gällande i USA.
Bakgrunden till den nya lagstiftning som Boyle såg som nödvändig att implementera var att neokonservativa krafter under Reagan-administrationen började att missbruka information från genetisk ingenjörskonst för att utveckla och lagra biologiska vapen.

Francis Boyle är professor inom internationell rätt och är en av flera världsledande experter inom sitt område som anser att de så kallade ”vaccinerna” mot covid-19 inte är vacciner i ordets rätta mening. Boyle kallar sprutorna för ”Franken-shots” och anser att de tvingande vaccinlagar som införts på flera håll i världen tydligt bryter mot Nürnberglagarna avseende medicinska experiment på människor. Boyle ser likheter med agerandet kring covidsprutorna och nazistiska läkare från andra världskrigets dagar och läser ur Nürnbergprocessens domstolsstadga att ”mord utrotning och andra inhumana illdåd begångna mot civilbefolkningen” är just vad som försiggår i världen i detta nu. Han betraktar covidinjektionerna som brott mot mänskligheten och brott mot Nürnberglagarna och instämmer i Reiner Füllmich och advokaterna i coronakommitténs slutsats att den världsliga vaccinationskampanjen kring Covid-19 syftar till att i stor skala bedriva folkmord och depopulera jorden.

Under 2021 stoppade läkemedelsverket en studie som skulle innefatta 1,7 miljoner svenskar och som syftade till att utreda säkerheten och effektiviteten på covidsprutorna. Beslutet tillkännagavs av en tjänstekvinna på läkemedelsverket med en jävssituation.
https://www.youtube.com/watch?v=GW0BlTjIOuY&t=725s

Professor Boyle menar att beslut som detta skedde i ond tro av människor som betraktar svaga i samhället som ”värdelösa ätare” som det från samhällets sida är billigare att låta dö än att överleva. Han nämner gamla och handikappade som exempel på människor som kan tänkas offras och påpekar att personer som Bill Gates och Prins Charles är en del av en grupp inflytelserika och mäktiga människor över världen som än idag intresserar sig för eugenik.

Intervjun går in på biolabben i Ukraina som har blivit omtalade som biovapenlabb och sannolikheten för att det där utvecklas biologiska stridsmedel avsedda för att riktas mot Ryssland och dess befolkning. Enligt Boyle har dessa laboratorier startats upp av Pentagon och den amerikanska militären som har sysslat med biovapen allt sedan andra världskriget. Boyle nämner BSL-3-laboratorier (Biosäkerhetsnivå 3) och menar att alla dessa laboratorier är inblandade i all möjlig tänkbar form av biologiska stridsmedel- och döds-forskning.

Professor Boyle är författare till boken ”Resisting Medical Tyrrany- Why the Covid-19 mandates are criminal” som finns att köpa här:

https://www.abebooks.com/9781957807126/Resisting-Medical-Tyranny-Why-COVID-19-1957807121/plp