Den nya regeringens tre främsta utmaningar

Den nya regeringen, om det blir någon, har knappat börjat prata ihop sig förrän Svenskt Näringsliv ställer tre krav på den på sin hemsida.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv sätter hela sin tyngd bakom sina tre krav då de undertecknade av ordförande Jacob Wallenberg och vd Jan-Olof Jacke. Svenskt Näringsliv har också prånglat ut ett debattinlägg med de tre kraven i Dagens Industri.

Här är Svenskt Näringslivs tre krav, regeringen ska:

  1. Fatta beslut så att fortsatt utbyggnad av vindkraften och ny kärnkraft säkerställs
  2. Sätta en ambitiös agenda för det kommande EU-ordförandeskapet, regeringen ”måste vara pådrivande i arbetet med att stärka EUs inre marknad” och ”Sverige bör driva en ambitiös agenda för att sätta EUs konkurrenskraft i centrum”.
  3. Fatta beslut så att företagen kan anställa fler, via ”ett genomgripande reformarbete för att förbättra näringslivets kompetensförsörjning”.

Källa: Dagens opinion