Fortsatta sprickor när Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering

Ulf Kristersson har tilldelats uppdrag av riksdagens talman Andreas Norlén att inleda ett så kallat sonderingsuppdrag, det innebär i klartext att han ges i uppdrag att försöka bilda regering. De fyra partierna i högerblocket sitter sedan flera dagar tillbaka i intensiva förhandlingar, men återigen visar sig sprickor i form av olika målsättningar för framförallt Liberalerna och Sverigedemokraterna.

– Jag har idag genomfört en så kallad talmansrunda med partiledarna för riksdagens partier, sju partier noga räknat eftersom jag träffade Magdalena Andersson (S) i torsdags och vi sade vad som behövde sägas då, meddelade talmannen under en presskonferens i riksdagen.

Ulf Kristersson har själv gjort sig otillgänglig för media under flera dagar och först efter att han träffat talmannen idag svarade han på frågor från media. Han var ytterst fåordig och sade ingenting av större signifikans till någon av journalisterna som ställde frågor.

→ Läs mer

Källa: Fortsatta sprickor när Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering