RENSA STATEN – Den politiserade förvaltningen

Sverige genomsyras av socialdemokrati – oavsett vem som har makten. Under de senaste 100 åren har socialdemokraterna haft makten i 79 – och under sin glanstid i mitten av 1900-talet hade partiet ett obrutet maktinnehav under 44 års tid.

Hur har Sverige påverkats av denna socialdemokratiska dominans? Kan en ny regering obehindrat lägga om den svenska politiken? Och vad händer med ett land om ett parti växer samman med själva staten?

Dessa frågor tar jag upp i veckans video RENSA STATEN.