Christine Anderson’s speech in Prague in front of 100,000 demonstrators

#Prague #energy #sanctions

Absolutely awesome! 100,000 people demonstrate in the Czech capital #Prague against high #energy prices, against the globalist elites, and against the self-destructive boomerang #sanctions of the #Russia embargo, with which our blinded and bellicose governments destroy our economies and plunge us citizens into deepest misery. Watch in this video of Christine Anderson’s speech in Prague in front of 100,000 demonstrators. A mind blowing feeling!

Video footage by http://www.ETVC.de | t.me/etvideocontent

Ungern kräver omprövning av sanktionskriget: ”Europa förblöder”

Vid ett EU-toppmöte i Prag uttryckte Ungerns premiärminister Viktor Orbán i ett samtal med Tjeckiens tidigare ledare Václav Klaus, nu chef för ett ekonomiskt institut med hans namn, kritik mot EU:s sanktioner mot Ryssland i spåren av landets invasion av Ukraina. De har misslyckats och måste omprövas, menade Orban.

Orban och Klaus, som är ekonom i botten, diskuterade flera aspekter av Ukrainakriget, däribland den ekonomiska kris som uppstått i Europa i dess kölvatten med skenande priser och energibrist. Enligt Orban har krisen förvärrats av sanktionskriget som han menar att EU har förlorat – medan Ryssland klarat sig bra går man i EU på knäna.

→ Läs mer

Källa: Ungern kräver omprövning av sanktionskriget: ”Europa förblöder”

Biltrafik över bron till Krim igång igen

Bron som förbinder halvön Krim över Kerchsundet med det ryska fastlandet förstördes delvis i vad som av olika medier pekas ut som ett sabotage utfört med en lastbil fylld med sprängmedel. Enligt bilder från Rysslands utrikesministerium går biltrafik över bron igen.

Enligt den bild som den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskys rådgivare Mykhailo Podolyak lagt upp på Twitter ser man att vägbanan över bron är delvis förstörd. På järnvägsbron ser man ett tåg brinna. Enligt BBC ska det vara en lastbil som varit fylld med sprängmedel som har använts. Järnvägsbron verkar inte ha kollapsat men omfattningen av skadorna på denna är hittills inte kända. Filmer från det ryska utrikesdepartement visar däremot att det fortsatt går biltrafik över bron.

Det här är den andra omfattande attacken mot rysk infrastruktur som skett i närtid. De pipelines som går mellan Ryssland och Tyskland, Nordstream 1 och 2, har också utsatts för vad som de flesta bedömare anser vara sabotage där bland SÄPO sagt till TT att den samlade bedömningen är att det rör sig om en attack.

→ Läs mer

Källa: Biltrafik över bron till Krim igång igen