Nancy Pelosi Military Tribunal, Slutsatsen

Michael Baxter
https://realrawnews.com/2022/12/nancy-pelosi-military-tribunal-the-conclusion/

December 20, 2022

”Vad är det här, ett trick? Vi är fortfarande gifta. Han kan inte tvingas att vittna mot mig”, spottade Nancy när vice amiral Crandall bjöd in Paul Pelosi till vittnesbåset.

”Ingen tvingar honom att göra någonting”, svarade vice amiral Crandall. ”Han talar frivilligt och hans vittnesmål kommer att höras.”

Paul Pelosi hade en historia att berätta.

Även om Nancy och han hade gift sig 1963, hade de inte varit riktigt trolovade sedan 2007, när hon för första gången blev talman och utvecklade en outsläcklig törst efter outspädd makt. Paul vävde en tragisk berättelse. När Nancys inflytande ökade, avtog hennes tillgivenhet för honom, liksom hans för henne – flera år efteråt. Paul definierade deras äktenskap efter 2007 som pragmatisk, för att ge världen en illusion av att paret, trots personliga ambitioner, hade ett stabilt, civilt hushåll. Men det där fantasilivet, sa Paul, var en utarbetad missriktning.

Det var tydligt att vice amiral Crandall gav Paul Pelosi den nödvändiga handlingsfriheten för att måla ett föga smickrande porträtt av Nancy.

Ju längre Nancy tjänstgjorde, desto otäckare blev hon, sa Paul, och hon blev snabbt och med rätta känd som en kongresskärring. Paul blev hennes personliga pinata. Under dåliga dagar – när någon antingen utmanade hennes auktoritet eller inte höll med om en politisk åsikt – drack hon rejält och spelade översittare mot Paul tills han anammade alkohol som en mekanism för att klara sig, för att uthärda och överleva hennes dagliga verbala angrepp. Nancy, en fulländad alkoholist, föraktade Pauls drickande och anklagade honom ofta för att vara berusad medan hon själv var berusad över allt rimligt förstånd. Paul sa att han vid flera tillfällen hade hotat att lämna henne.

→ Läs mer

Källa: Nancy Pelosi Military Tribunal, Slutsatsen