Stor studie: HÖGRE risk att smittas ju fler vaccindoser man fått

Från den nya studien. Ju fler doser, desto större risk att smittas.

UTRIKES. I en omfattande men ännu inte officiellt publicerad studie visar amerikanska forskare att risken att smittas med covid-19 ökar ju fler vaccindoser man har fått.

Fria Tider har rapporterat om det stora antalet vaccinerade i Sverige som just nu läggs in på IVA eller avlider i covid-19.

Tidigare var det en större andel ovaccinerade än vaccinerade som lades in för intensivvård med covid-19. Men under loppet av 2022 ändrades detta förhållande till det motsatta. Idag är cirka 75 procent av IVA-patienterna vaccinerade, och hela 86 procent av dem som avlider med sjukdomen. Detta enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

[….]

Källa: FriaTider