Överläkaren: Finns ingen nytta med ”vaccinet” – kan vara farligare än covid

”Vaccin” som förvandlar kroppens celler till fabriker för coronavirusets farliga spikprotein. Kraftig överdödlighet efter vaccination. Mycket kraftig ökning av elititdrottare som faller ihop och dör. En absolut skyddseffekt av covidvaccination som är mindre än en procent, praktiskt taget noll. Detta är saker som den tidigare överläkaren Sture Blomberg pratar om i veckans Swebbtv Vetenskap. Det som framkommer är hårresande.
– Jag tror inte detta är bra. Jag har inte vaccinerat sig. Jag tänker inte göra det.

Det är i ett nytt avsnitt av Swebbtv Vetenskap som docenten och den tidigare överläkaren Sture Blomberg pratar om de så kallade covidvaccinen och dess bieffekter.

Mycket av det han säger är väldigt oroväckande information.

Viruset i sig innehåller ju det farliga spikproteinet. Men mRNA-vaccinet förvandlar kroppens celler till fabriker som producerar detta farliga protein. De kan angripa hjärtat och andra organ.

– Genom vaccination bildas spikprotein, säger Sture Blomberg i Swebbtv. Man vet att det har funnits spikproteiner i vissa celler i åtminstone femton månader. Och messenger-RNA vet man, det har man sett finns kvar i blodet i minst upp till 60 dagar efter man injicerat det.

→ Läs mer

Källa: Överläkaren: Finns ingen nytta med ”vaccinet” – kan vara farligare än covid

Stor överdödlighet efter vaccination – doc. Sture Blomberg i Swebbtv Vetenskap 69

Mikael Willgert samtalar med Läkaren Sture Blomberg om den omfattande överdödlighet som blir allt mer synlig i flera länder. Sture som är docent och specialist i anestesi och intensivvård kar tidigare varit med i Swebbtv flera gånger. Han var nu senast med på den konferens som läkarupproret ordnade i Stockholm 21-22 januari.

På sin blogg ”tro, vetande och vetenskap” har han gått igenom boken Cause Unknown av ED Down med flera. Man har grundligt gått igenom statistik för plötslig död i flera länder. Även hur försäkringsbolag har förändrat sina premier beroende på kraftigt ökade utbetalningar av livförsäkringar. Sture berättar lite om hur forskningsstudier är beskaffade. Om man vill granska effekterna av ett läkemedel som man antar ha liten effekt är det viktigt att studien är tillräckligt stor. Men om man antar att effekten är hög blir det mera synligt i en inte allt för stor studie.

Redan för ett år sedan kom information från försäkringsbolag i USA att människor i arbetsför ålder plötsligt började avlida i högre grad än tidigare. Försäkringsbolagen upptäckte under 2021 när vaccinationen hade kommit igång att deras försäkringstagare hade en överdödlighet på 40%. En annan siffra Blomberg tar upp är att antalet elitidrottare som dör under pågående match har ökat med 2500%, dvs 25 gånger vanligare nu än innan vaccinationerna startade. Mätningar av dödlighet bland elitidrottare har pågått sedan 1993.

Sture Blomberg visar statistik från olika länder där överdödligheten framgår. Bland u-länder som använder virusmediciner som Ivermectin framgår tydligt att dödligheten av Covid-19 inte är speciellt hög, men att när massvaccineringen satte igång så skjuter dödligheten igång ordentligt. I USA visar statistik att det är 10% fler arbetsoförmögna idag jämfört med innan vaccineringarna startade.