Nato förnyar löfte om medlemskap för Ukraina

Jens Stoltenberg. Foto: NATO North Atlantic Treaty Organization

Det beslut som Nato fattade 2008 om att Ukraina ska få bli medlem i alliansen gäller fortfarande. Det säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg förnyar nu löftet om att Ukraina ska få gå med i den USA-ledda militäralliansen.

Det sade han under ett möte i Rumäniens huvudstad Bukarest igår.

Det var just i Bukarest 2008 som Nato klargjorde att Georgien och Ukraina ”kommer att bli medlemmar i Nato”.

→ Läs mer

Källa: Nato förnyar löfte om medlemskap för Ukraina

Nederländska regeringen ska stänga 3.000 jordbruk

Globalisterna i den holländska regeringen går nu vidare med att rasera sitt eget lands jordbruk. Regeringen tänker köpa – eller tvångsköpa – upp till 3.000 gårdar. Och sedan lägga ner dem. Detta för att minska landets ”utsläpp”, uppger The Telegraph.

Det är den nederländska globaistregeringen som nu planerar att köpa och sedan lägga ner upp till 3.000 jordbruk i landet.

Detta för att, påstår man, kunna följa EU:s regler och minska sina kväveutsläpp till 2030.

Bönderna kommer erbjudas en summa som är större än vad gården är värd. Eventuellt 120 procent av jordbrukets värde.

→ Läs mer

Källa: Nederländska regeringen ska stänga 3.000 jordbruk

EU: Ingen förändring för svenskt snus

Svensk snusförsäljning kommer inte påverkas av det lagförslag om tobaksskatt som EU-kommissionen nu arbetar på. Det blir således ingen chockhöjning på snus.

Det var i helgen som Aftonbladet påstod att EU skulle tvinga Sverige chockhöja priset på snus.

Men detta tillbakavisas nu av EU.

När Sverige gick med i EU fick man ett undantag för försäljning av snus. Och detta kommer fortsatt gälla.

– Det lagförslag, som vi arbetar på nu, kommer inte att ändra denna situation, säger EU-kommissionens talesman i skattefrågor Daniel Ferrie enligt Direkt Börs.

→ Läs mer

Källa: EU: Ingen förändring för svenskt snus