VIDEO: Bakslaget för regeringen: Här stoppas nya ”censurlagen”

Riksdagen röstade idag nej till hårt kritiserade förslag till inskränkningar av pressfriheten i Sverige. Detta sedan Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet satt ned foten. Matheus Enholm är en av Sverigedemokraternas representanter i konstitutionsutskottet.
– Det som lagts fram nu kan vi inte stå bakom, säger han till Samnytt.

Är pressfriheten för fri i Sverige? Det finns de, i synnerhet politiker på vänsterkanten, som tycker det. Ända sedan maktskiftet 2014 har regeringen försökt inskränka pressfriheten på olika sätt.

Försöken har mött massiv kritik från ett flertal tunga remissinstanser. Publicistklubben, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Svenskt Näringsliv, Stockholms tingsrätt, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Svenska journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Sveriges Television är några av de aktörer som protesterat.

[…]

Källa: Samnytt

Svenska staten finansierar en amerikansk organisation som vill censurera Twitter

Media Matters, en amerikansk organisation, tillsammans med ett antal andra organisationer uppmanar indirekt till bojkott av annonsering på Twitter efter Elon Musks övertagande om de inte fortsätter sin censur av oliktänkande som kommit att prägla bolaget under senare år.

Gruppen hävdar att Twitter under Musk kommer ”förgifta informationsflödet och vara ett direkt hot mot människors säkerhet, speciellt bland de som är mest såbara och marginaliserade”.

Access Now är en av organisationerna som står bakom uppmaningen. Verksamt i USA med missionen att ”försvara och utveckla digitala rättigheter för utsatta användare världen över”. En av deras finansiärer är svenska biståndsmyndigheten SIDA som mellan 2013 och 2021 har bidragit med 5 954 613 dollar.

Media Matters, en amerikansk organisation, tillsammans med ett antal andra organisationer uppmanar indirekt till bojkott av annonsering på Twitter efter Elon Musks övertagande om de inte fortsätter sin censur av oliktänkande som kommit att prägla bolaget under senare år.

Gruppen hävdar att Twitter under Musk kommer ”förgifta informationsflödet och vara ett direkt hot mot människors säkerhet, speciellt bland de som är mest såbara och marginaliserade”.

Access Now är en av organisationerna som står bakom uppmaningen. Verksamt i USA med missionen att ”försvara och utveckla digitala rättigheter för utsatta användare världen över”. En av deras finansiärer är svenska biståndsmyndigheten SIDA som mellan 2013 och 2021 har bidragit med 5 954 613 dollar.

SIDA:s motto är ”tillsammans bidrar vi till en bättre värld”. Hur censur ska bidra till detta är svårt att se. Frågan är om de är medvetna om uppmaningen eller det som vanligt handlar om bristande krontroll över vad våra biståndspengar går till?

Är man medvetna och står bakom uppmaningen är det ett allvarligt ingrepp i yttrandefriheten men vad värre är en inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Inte vilket land som helst utan USA.

palbergstrom.com, Svenska staten finansierar en amerikansk organisation som vill censurera Twitter

dollar.

SIDA:s motto är ”tillsammans bidrar vi till en bättre värld”. Hur censur ska bidra till detta är svårt att se. Frågan är om de är medvetna om uppmaningen eller det som vanligt handlar om bristande krontroll över vad våra biståndspengar går till?

Är man medvetna och står bakom uppmaningen är det ett allvarligt ingrepp i yttrandefriheten men vad värre är en inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Inte vilket land som helst utan USA.

palbergstrom.comSvenska staten finansierar en amerikansk organisation som vill censurera Twitter

Twitter kan förbjudas i hela EU

EU. EU-kommissionen kommer att förbjuda Twitter i hela EU om bolaget under den nye ägaren Elon Musk börjar tillåta yttrandefrihet på plattformen.
 – 6 procent av omsättningen i böter och, om de framhärdar, ett förbud att verka i Europa, säger den ansvarige kommissionären Thierry Breton.

Enligt kommissionären måste Musk hålla sig till de nya regler mot yttrandefrihet som EU-kommissionen håller på att införa efter en överenskommelse med EU-parlamentet i förra veckan.

– Han är bekant med EU-lagstiftning inom fordonsområdet, så han kommer snabbt att lära sig lagen om digitala tjänster, säger Breton.

[…]

Källa: Fria Tider

Myndighet censurerade kritiskt remissvar – ville skydda regeringen

S-regeringens förslag på att höja pensionerna genom att öka det så kallade garantitillägget har mötts av hård kritik för att slå orättvist. Den som arbetat ett helt yrkesliv men med låg lön får inte mer än den som levt på bidrag och aldrig arbetat en dag eller betalat in en krona i skatt och till pensionssystemet, vilket bland annat är fallet med en mycket stor grupp invandrare.

Trots kritiken har S-regeringen valt att skicka ut förslaget på remiss och en av de tyngre remissinstanserna är av naturliga skäl Pensionsmyndigheten. Även här blev kritiken hård mot att skillnaderna i pension mellan den som arbetat och den som levt på bidrag raderas ut.

Formuleringar ändrades och sidor ströks

[…]

Källa: Samnytt