Därför behöver vi flera fria medier – och ett nytt etablissemang

Yttrandefrihet och demokrati är begrepp som gärna används av makthavare för att markera samhällets ståndpunkt. Idag missbrukas dock dessa begrepp, av en förljugen journalistkår som samarbetar med styrande politiker för att desinformera och vilseleda folket. Föreläsningen handlar om vägar framåt och vikten av att skapa oberoende, verkliga fria mediar. Katerina Janouch är författare och en fri skribent med egna plattformen ”Katerina Magasin”. Hennes hjältefrågor är yttrandefrihet och demokrati.

Education4Future är en ideell förening vars syfte är att främja yttrandefrihet och folkbildning, och som uppmuntrar konstruktiva lösningsförslag. Vad vill du bidra med? Kontakta oss!

Kunskap som gör att det sker – https://Education4Future.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Education4Fu…

Tyck till om våra videos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA…

Vinnarpodden special – Ensamheten: Den utbredda lönnmördaren

Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden så behandlar Alexander och Lennart ämnet ensamhet och varför denna har blivit en utav våra svenska folksjukdomar. Ensamheten har i Sverige inte enbart blivit en folksjukdom bland många andra utan även en tyst och effektiv lönnmördare som ruinerar folks liv och hälsa, samtidigt som den försvagar samhället på många olika sätt. De går igenom hur Sverige så snabbt blivit ett utav världens ensammaste länder, vilka effekter det får på folkhälsan och folks livskvalité men framförallt vad som kan göras för att mota den i grind. Dvs, vad som kan göras för att inga svenskar ska behöva känna sig ofrivilligt isolerade och/eller utestängda från de sociala gemenskaper och sammanhang som är så avgörande för folks hälsa och välbefinnande.

Sen vill de gärna poängtera vikten av produktiv och nödvändig ensamhet mellan varven. Denna skiljer sig mycket från den destruktiva och ofrivilliga sorten vi sett breda ut sig i vårt land i det att den produktiva ensamheten är ett nödvändigt ont. För ibland behöver även de mest utåtriktade och pratglada få vara ensamma genom att varva ned och bara sitta en stund i tysthet och stillhet för att kunna samla tankarna. På detta sätt får både själen och hjärnan den ro, sinnesfrid och återhämtning som den faktiskt behöver. Att hjärnan hos många svenskar idag aldrig får komma bort från bakgrundsbruset anser de nästan vara ett lika utbrett folkhälsoproblem som den destruktiva ensamheten.

De livsnödvändiga relationerna


Education4Future

I detta sjunde specialavsnitt samtalar Alexander och Lennart om ett återkommande ämne, nämligen (mänskliga) relationer av olika slag. Relationer är ju så mycket mer än bara en interaktion eller ett utbyte, det är även vårt sätt att förstå omvärlden och därigenom oss själva. Alla människor har ju blivit födda av andra människor, dvs av biologiska föräldrar i någon mån. Därför finns det ingen människa som inte har en relation av något slag (inte ens en eremit).

Men varför är relationerna så avgörande för vår hälsa och vårt välmående? Varför har folk i dessa dagar så trasiga relationer och vad kan man själv göra för att förbättra/reparera de relationer man har.
Dessa är några utav de frågor som de försöker besvara i dagens program.

Vinnarpodden special: Vikten av tro och andlighet

Lyssna på Lennarts kloka ord!


Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden pratar Alexander och Lennart dels om hur den långtgående sekulariseringen och andliga utarmningen har påverkat Sverige det senaste halvseklet, men framförallt pratar de om betydelsen av att just ha en andlighet och tro i sitt vardagliga liv. Fastän Sverige idag är väldigt sekulariserat och andligt dött så finns det samtidigt gott om troende människor. Hur är det möjligt? Och vad kan man själv göra för att få uppleva mer andlighet, mening och syfte med sitt liv? Dessa är några av frågorna som de försöker att besvara i detta femte specialavsnitt som de gör tillsammans.

Education4Future är en ideell förening vars syfte är att främja yttrandefrihet och folkbildning, och som uppmuntrar konstruktiva lösningsförslag.