IMY: Mänskliga faktorn bakom flertalet personuppgiftsincidenter — NewsVoice

INTEGRITET. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY, tidigare Datainspektionen.…

IMY: Mänskliga faktorn bakom flertalet personuppgiftsincidenter — NewsVoice

Säpochef kräver ÄNNU MER övervakning – för att kväsa politisk opposition

Med hänvisning till att Sverige inte är rustat för att möta hotet från så kallad främmande makt och våldsbejakande extremism pläderar Säpochefen Klas Friberg i en debattartikel bland annat för att man ska kunna ta del av innehållet i krypterade appar.

Enligt Friberg har säkerhetshotet mot Sverige breddats och fördjupats med såväl främmande makt som vålds­bejakande extremister vilka intensifierat sin verksamhet med stöd av digitaliseringen. Ett av de hot Friberg pekar ut är så kallade påverkans­operationer. Tidigare förklarade samma myndighet öppet ett krig mot högern. Säpo har deklarerat att även icke-våldsbejakande aktörer kan bli föremål för myndighetens åtgärder.

LÄS MER: Säpo riktar sig mot politisk opposition – gränsen mellan bevakningsobjekt och aktörer utanför myndighetens uppdrag ”kan suddas ut”

För att lyckas med detta behöver Säkerhetspolisen få tillgång till och inhämta större informationsmängder än vad som sker i dag, skriver Friberg. Man vill exempelvis använda artificiell intelligens och maskininlärning för att kunna hitta rätt information vid rätt tidpunkt.

Säpochef kräver ÄNNU MER övervakning – för att kväsa politisk opposition – SAMNYTT

Klart för medicinsk apartheid i Europa: “Digitalt grönt certifikat” ska gälla även inom EU-länderna

De totalitära planer som kritiker varnat för och innebär att icke-vaccinerade bland annat ska kunna nekas att resa utomlands  – men också förvägras att besöka kultur- eller idrottsevenemang i det egna landet – ser nu ut att bli verklighet i Europa. Under onsdagen enades EU-länderna om att ta fram det man kallar för ”digitalt grönt certifikat” redan till den 26 juni.

Passet ska förutom att användas för att kontrollera om medborgarna har vaccinerat sig också visa huruvida de har testats för covid-19 och om dessa test visat positivt eller negativt resultat. Kritiker pekar på att innehållet dessutom på sikt förväntas bli ännu mer omfattande för att avgöra vilka medborgare som har rätt att röra sig fritt i samhället och inte.

Läs mer

Källa: Nya Dagbladet