Sveriges Radio fälls för Nato-propaganda

Granskningsnämnden fäller ett inslag i Sveriges Radio om Sveriges förhållande till Nato. Nämnden konstaterar att inslaget på ett ensidigt sätt handlade om fördelarna med ett svenskt medlemskap trots att inslagets utgångspunkt var att belysa både för- och nackdelar.

Utgångspunkten för inslaget som sändes den 16 mars 2022 var att belysa vad ett Natomedlemskap skulle kunna innebära för Sverige och vilka argument som fanns för respektive emot ett svenskt medlemskap.

Den inbjudne FOI-expertens uttalanden handlade dock om fördelarna med ett medlemskap och han tog tydligt ställning för ett svenskt medlemskap. Programledaren balanserade enligt granskningsnämnden inte upp den ensidiga redogörelsen för ett medlemskap.

[…]

Källa: FriaTider

SR: Kristen högerradikalisering det stora religionshotet

Medan många vanliga medborgare ser ett hot i den ökande islamiseringen av Sverige, pekar den skattefinansierade statsradion i stället ut det man menar är en oroande ”högerradikalisering” bland landets kristna. KD:s förhandlingsöppning gentemot SD anges som det senaste i raden av exempel på detta.

Radikal islam får ett allt starkare fäste i Sverige på en bärvåg av asylrelaterad invandring från den muslimska världen. Terrorhotet är sedan lång tid tillbaka permanent förhöjt, Sverige har utmärkt sig internationellt som en storexportör av IS-terrorister och nu välkomnas dessa tillbaka till Sverige och släpps ut i det öppna samhället. Hundratusentals unga med invandrarbakgrund lever under hedersförtryck och i stora grupper anses sharia stå över svensk lag.

Svenska kyrkan alltmer vänsterorienterad

Beträffande kristendomen har Svenska kyrkan de senaste decennierna gjort en påtaglig resa vänsterut. Bland annat har man tagit ställning för öppna gränser för asylinvandring, engagerat sig mot Sverigedemokraterna och införlivat postmodern identitetspolitisk HBTQ-aktivism i sin verksamhet…….

SR: Kristen högerradikalisering det stora religionshotet – Samnytt