Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade”

Foto: Swebbtv arkiv

Gruppen ”vaccinerade” fortsätter dominera kraftigt bland dem som dör med covid i Sverige. Förra veckan var cirka 91 procent vaccinerade. Men går man tillbaka ett antal veckor var siffran ännu mer anmärkningsvärd: då var 97 procent av de döda vaccinerade.

Som Swebbtv Nyheter upprepade gånger rapporterat har så kallat vaccinerade länge dominerat bland de som dör med covid-19 i Svgerige.

Så har det sett ut sedan förra året. Och så fortsätter det se ut.

Det visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Förra veckan, vecka 47, har hittills 22 personer rapporterats döda med covid, varav 2 var ovaccinerade och 20 vaccinerade.

Veckan dessförinnan, vecka 46, var 9 av 77 ovaccinerade.

Ungefär så här ser det ut varje vecka tillbaka i tiden.

Går man tillbaka ända till vecka 27 det här året blir det dock ännu värre. Då var 2 av 59 coviddöda ovaccinerade. Den veckan var alltså 57 av 59 – knappt 97 procent – vaccinerade.

Tittar man på antal smittade är fördelningen ungefär densamma. Vecka 47 registrerades 4.257 covidfall i Sverige. 405 var ovaccinerade 3.852 vaccinerade.

Även bland intenivvårdade dominerar ”vaccinerade”. Förra veckan registrerades 14 fall, varav 6 var ovaccinerade och 8 vaccinerade. Vecka 41 fanns det 15 IVA-fall, varav 1 var ovaccinerad och 14 vaccinerade (den veckan var alltså drygt 93 procent registrerade IVA-fall ”vaccinerade”). Vecka 45 fanns det 19 IVA-fall, varav 3 var ovaccinerade och 16 vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten redovisar inte längre antalet vaccinerade och ovaccinerade i sin veckorapport. Men om man laddar ner Excel-filen med data kan man ännu se siffrorna.

Källa: Chocksiffran: 97 procent av coviddöda ”vaccinerade”

Utlandsspionerilagen är här – nu kan svenska journalister fängslas för avslöjanden

https://swebbtv.se/w/428zui3qntD259SHdm1Lqu

Igår röstade Sveriges riksdag för betydande ändringar i grundlagen framförallt på föreningsfrihets- och yttrandefrihetsområdet. Kritiker till ändringarna har pekat på att inskränkningar av den för Sveriges pressfrihet viktiga meddelar- och anskaffarfriheten troligen kommer att innebära att Sverige kommer att falla i placering i det internationella pressfrihetsindexet. På plats utanför riksdagen var några demonstranter som protesterade mot vad de menar var ändringar som innebär att Sverige tar kliv mot att bli ett mindre demokratiskt land.
I kammaren argumenterade partiföreträdare förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet för, att ändringen inte innebär inskränkningar, utan att det snarare handlar om att ”harmonisera” den svenska lagstiftningen med lagar som våra nordiska grannländer redan har. Ledamot Jessica Wetterling (V) opponerade sig mot grundlagsändringarna och poängterade att fria medier utgör fundamentet i en fungerande demokrati. Hon nämnde under replikskiftena visselblåsaren Anders Kompass som vittnat om hur svårt det kan vara att vara visselblåsare och underströk att även journalisters villkor försämrats över hela världen. Wetterling frågade flera gånger sina kollegor om vilka publicistiska avslöjanden som inte får göras, men fick aldrig något svar av någon av ledamöterna. Hon riktade kraftig kritik mot att folkvalda har undvikit att svara på frågor som berör grundlagsändringarna, kallade beteendet för ”ynkligt” och sa att det riskerar att ”spä på politikerföraktet”.
Efter utfrågning så medgav Erik Ottosson (M) att det finns ”svår juridisk materia” att navigera inom området men hävdade ändå att lagen innebär att man ”säkrar meddelarfriheten” samt att den nuvarande spionerilagen liknar det nya förslaget. Ottosson slog ifrån sig påståendet från Jessica Wetterling (V) om att politiska företrädare inte velat svara på frågor i ärendet, och förkunnade att han avser att svara på journalisternas frågor så snart debatten avslutats.
Sverigedemokraternas Lars Andersson ansåg att den nuvarande lagstiftningen är har ett ”bristfälligt regelverk” som ska förbättras och betonade att det måste finnas en avsikt för att journalister eller visselblåsare skall komma att dömas för utlandsspioneri.
Hans Ekström (S) gjorde en poäng av att det är viktigt att ”skydda sina samarbetspartners” och att Sverige annars riskerar att hamna utanför internationella samarbeten.