Platsbrist i fängelserna – dömda går fria i månader

På grund av den enorma platsbrist som råder på landets fängelser är allt fler dömda brottslingar på fri fot innan de påbörjar sitt straff. I genomsnitt kan det dröja mer än fyra månader innan straffen börjar avtjänas.

En granskning statsradion gjort visar att för fängelsedömda som påbörjade straffet 2019 och 2020, och var på fri fot före straffet, dröjde det i genomsnitt omkring 130 dagar efter domarna vunnit laga kraft tills straffet påbörjades. Det är betydligt längre än vad Kriminalvården anser är rimligt och det händer att brottslingarna hinner begå nya brott under denna tid.

I dagsläget handlat det om runt 2 600 personer.

[…]

Källa: Samnytt

Gängledaren som styrde från fängelset — Svenssons Nyheter

Den utpekade gängledaren i den så kallade Jobe-falangen eller A-falangen i Göteborg hade under lång tid tillgång till en mobiltelefon i fängelser. Med hjälp av den kunde han kommunicera med omvärlden.

Det hela avslöjades när han förflyttades från Saltviksanstalten invid Härnösand till Hall-fängelset utanför Södertälje i september 2021. Gängledaren heter Eddie Jobe. Kriminalvårdspersonalen gick vid flytten igenom Eddie Jobes……

Gängledaren som styrde från fängelset — Svenssons Nyheter