Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld 2022 01 18

Åklagarkammaren i Uppsala

Chefsåklagare/kammarchef: Ingrid Isgren

Ingrid.isgren@aklagare.se

Telefon  010-562 67 60

registrator.ak-uppsala @aklagare.se

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att anmälan till åklagare är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter skyndsamt med vändande epost skickas till bjorn@hammarskjold.nu,  r.fuellmich@fuellmich.com , kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagareanmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

[…]

Åklagaranmälan som pdf fil i sin helhet: Åklagarkammaren i Uppsala 2022 01 18

Bilagorna till denna åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET finner du här .

Källa: Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET