Utlandsspionerilagen är här – nu kan svenska journalister fängslas för avslöjanden

https://swebbtv.se/w/428zui3qntD259SHdm1Lqu

Igår röstade Sveriges riksdag för betydande ändringar i grundlagen framförallt på föreningsfrihets- och yttrandefrihetsområdet. Kritiker till ändringarna har pekat på att inskränkningar av den för Sveriges pressfrihet viktiga meddelar- och anskaffarfriheten troligen kommer att innebära att Sverige kommer att falla i placering i det internationella pressfrihetsindexet. På plats utanför riksdagen var några demonstranter som protesterade mot vad de menar var ändringar som innebär att Sverige tar kliv mot att bli ett mindre demokratiskt land.
I kammaren argumenterade partiföreträdare förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet för, att ändringen inte innebär inskränkningar, utan att det snarare handlar om att ”harmonisera” den svenska lagstiftningen med lagar som våra nordiska grannländer redan har. Ledamot Jessica Wetterling (V) opponerade sig mot grundlagsändringarna och poängterade att fria medier utgör fundamentet i en fungerande demokrati. Hon nämnde under replikskiftena visselblåsaren Anders Kompass som vittnat om hur svårt det kan vara att vara visselblåsare och underströk att även journalisters villkor försämrats över hela världen. Wetterling frågade flera gånger sina kollegor om vilka publicistiska avslöjanden som inte får göras, men fick aldrig något svar av någon av ledamöterna. Hon riktade kraftig kritik mot att folkvalda har undvikit att svara på frågor som berör grundlagsändringarna, kallade beteendet för ”ynkligt” och sa att det riskerar att ”spä på politikerföraktet”.
Efter utfrågning så medgav Erik Ottosson (M) att det finns ”svår juridisk materia” att navigera inom området men hävdade ändå att lagen innebär att man ”säkrar meddelarfriheten” samt att den nuvarande spionerilagen liknar det nya förslaget. Ottosson slog ifrån sig påståendet från Jessica Wetterling (V) om att politiska företrädare inte velat svara på frågor i ärendet, och förkunnade att han avser att svara på journalisternas frågor så snart debatten avslutats.
Sverigedemokraternas Lars Andersson ansåg att den nuvarande lagstiftningen är har ett ”bristfälligt regelverk” som ska förbättras och betonade att det måste finnas en avsikt för att journalister eller visselblåsare skall komma att dömas för utlandsspioneri.
Hans Ekström (S) gjorde en poäng av att det är viktigt att ”skydda sina samarbetspartners” och att Sverige annars riskerar att hamna utanför internationella samarbeten.

Blir olagligt att röja ”hemliga uppgifter” om globalistgrupper som FN och Nato

Visselblåsare som röjer vissa hemliga uppgifter om globalistorganisationer som FN och Nato kan i framtiden dömas för utlandsspioneri. Det blir resultatet av en ny grundlagsändring, som väntas röstas igenom i riksdagen nästa vecka.

Relativt få svenskar verkar medvetna om att Sveriges grundlag håller på att ändras. På ett fundamentalt sätt. Det handlar om lagen om utlandsspioneri, som kommer försvåra för landets journalister att bedriva grävande journalistik.

Lagförslaget har varit på tapeten ända sedan 2016. Och nu ser det ut att bli verklighet, trots häftig kritik från publicisters håll.

”Jag trodde inte på det när jag hörde det först. Det var liksom för galet… Nästan ingen av det dryga dussinet riksdagsledamöter från olika partier jag talar med har en aning om innebörden av detta förslag”, skriver Stina Oscarson under rubriken ”Galet – ska nya lagen gå under radarn?” i SvD – en viktig artikel som tidningen valt att lägga bakom betalvägg.

Enligt SVT är syftet med lagen om utlandsspioneri att ”stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, exempelvis med FN eller Nato”.   → Läs mer

Källa: Blir olagligt att röja ”hemliga uppgifter” om globalistgrupper som FN och Nato

Fd islamistskolläraren Nadja Awad (V) i svenskfientliga utspel – vägrar ta SD i hand

Den nyinvalda riksdagsledamoten Nadja Awad (V) har redan hunnit bidra med uppseendeväckande utspel och beteenden. Efter ett replikskifte i riksdagen med Sverigedemokraternas Rashid Farivar vägrar hon ta honom i hand – trots att han tar flera steg fram och sträcker ut armen precis framför henne.

Vänsterpartiets Nadja Awad har tidigare arbetat som lärare på den nu stängda muslimska Alsalamskolan i Örebro som finansierades av den islamistiska diktaturen Saudiarabien. Hon har även gjort sig känd för att på olika plattformar ha spridit budskapet att Sverige är ett land med strukturell rasism och utbredd ”islamofobi”.

LÄS ÄVEN: Islamisk fundamentalism ska inte påverka svensk utbildning

[…]

Källa: Samnytt