JO riktar skarp kritik mot rektor som diskriminerade AfS — Alternativ för Sverige

Efter vårt skolbesök på gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga i november 2020 anmälde vi rektor Thereze Gunnarsson till Justitieombudsmannen (JO), som nu kommit med beslut. JO anser att Gunnarssons agerande inte varit förenligt med objektivitetsprincipen och att hon förtjänar kritik för sitt agerande. 377 fler ord

JO riktar skarp kritik mot rektor som diskriminerade AfS — Alternativ för Sverige

Antidemokratisk rektor fälls av JO

Justitieombudsmannen (JO) riktar skarp kritik mot den rektor vid skolan Kunskapskällan i Herrljunga som skickade ut mejl till eleverna där hon hetsade dem till hat mot invandringskritiska partiet Alterativ för Sverige (AfS) och sedan försökte hindra partiet att dela ut flygblad och värva medlemmar.

Det var den 25 november 2020 som företrädare för AfS kampanjade utanför skolan Kunskapskällan i västgötska Herrljunga i avsikt att berätta om sin politik och värva medlemmar. Det var något som skolans rektor Thereze Gunnarsson inte ville acceptera…………

För att läsa hela artikeln klicka här.

JO-beslutet i sin helhet.

Källa: Samnytt

SD kräver ny remiss om vaccinpass

INRIKES. Sverigedemokraterna kräver nu att remissförfarandet gällande införandet av så kallade vaccinbevis görs om.

– Sverigedemokraterna är kritiska till hur frågan om vaccinationsbevis hanterats av regeringen. När det är fråga om förslag som har stor påverkan på enskildas förutsättningar, är det viktigt att det sker mot bakgrund av en grundlig proportionalitetsavvägning och bedöms vara nödvändigt, säger Linda Lindberg socialpolitiskt talesperson för SD, i ett pressmeddelande.

Riksdagens ombudsmän (JO) riktar i sitt yttrande över förslaget om vaccinbevis tung kritik mot hur regeringen har underlåtit att göra en grundligare analys av förslagets konstitutionella aspekter. Dessutom kritiserar JO urvalet av remissinstanser, där allmänna domstolar och kammarrätter saknas.

SD har nu lagt ett utskottsinitiativ i socialutskottet med krav om att remissförfarandet görs om ”för att tydligare belysa hur införandet av vaccinpass förhåller sig till fri- och rättigheter och konstitutionella aspekter”.

– Att sådana instanser som har som sin roll att belysa konstitutionella perspektiv och bevaka fri- och rättigheter utelämnats från remissförfarandet är oacceptabelt när det rör sig om känsliga förslag. Nu begär vi att Socialutskottet fattar beslut om att kräva förnyad remissomgång för att få ett bredare underlag, säger Linda Lindberg.

Källa: FriaTider