Bilderberg Maffian

Operation Disclosure | By Rinus Verhagen, Contributing Writer

Submitted on August 13, 2022
https://operationdisclosureofficial.com/


Även om detta gäller holländska förhållanden, har vi detsamma här i Sverige då landet Sverige även är ett ”företag”. Ett företag kan inte ha en regering som stiftar lagar eller styr över ett land. Allt är kriminellt, och det är dags att vi svenskar tar över vårt land.


De är alla företag som finns i handelsregistret, så det är ett företagsbrott mot befolkningen: se skattemyndigheter, polis, rättsväsende, kommuner.

Hur får man media, och korrupt politik att helt klämma fast sig?

Räden mot Donald J Trumps bostad är den utlösande faktorn som sattes i verket. Jag kan inte låta bli att känna att detta gjordes avsiktligt, med hjälp av ett 7-sidigt åtal mot Trump.

Detta kommer att leda till att han grips. Hela världen kommer att falla med anledning av det, alla MSM-propagandaråttor festar på det. Då kommer Trump att ledas före, motbevisa alla bevis och offentligt tillkännage Kabbalens brott.

Det här kan bara vara ordningen på det hela.

I detta spelar det ingen roll vad domaren tycker, för armén kommer då att arrestera allasäger att skottet brinner av men bakom dem.

Amerika först, en nation under GUD blir då parollen, bara om det i resten av världen också finns människor som är förtryckta och mördade av Kabbalen.

Här i Nederländerna har domstolen i Maastricht erkänt att ingen domare kan vinna ett mål genom auktoritet.

Domaren är en juridisk fysisk person, eftersom han är en människa.

Att då anta att han är en juridisk person innebär att han agerar som ett aktiebolag mot någon.

Företag är inte behöriga att upprätthålla en lag eller att skipa rättvisa om svaranden inte är medlem i företaget eller inte erkänns som en människa av systemet.

Rättssystemet är inte för människor, för i Nederländerna är människor inte erkända av företaget Nederland NV.

Sedan finns det en term om ett offentligt organ, vilket är en rättslig villfarelse, eftersom detta bara kan vara en juridisk person, förening eller företag, där fysiska personer sedan formar denna konstruktion, så att ingen är behörig och alla som deltar i detta är till 100 % ansvariga.

Här utnämns borgmästare av en Cabal-regering, varför de inte kom att ha ansvar inför sin kommun.

Den 18 maj 1940 föll administrationen i det ockuperade Holland i nazisternas händer.

Så är det än idag. https://lettertomaxima.blogspot.com/

Vi upplöstes när drottning Wilhelmina flydde landet med hela sin regering.

Enligt vår dåvarande grundlag fanns det en artikel 21 i grundlagen som slog fast att regeringen eller kungafamiljen aldrig kunde placera regeringen utanför Riket, för då skulle grundlagen och riket falla.

Det ockuperade Holland blev därmed en direkt provins till Tyskland från den 18 maj 1940.

Genom de allierades insatser påstods det att vi var befriade, vilket inte var fallet.

Nederländerna är fortfarande en provins till Tyskland vilket fortfarande gäller.

Tyskland är under SHAEF-lagar som gör alla borgmästare och administratörer ansvariga enligt krigslagar.

https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-gesetze/
https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-gesetze-2/

EU, FN, NATO, WHO, IMF och ECB är inte giltiga eller auktoriserade att agera som en auktoritet mot Europas folk, de har ingen juridisk auktoritet eftersom SHAEF-lagarna gäller.

[….]

Källa: Bakom kulisserna – Bilderberg Maffian

Hård ordväxling mellan pridevänstern och AfS

Den här veckan anordnas det kontroversiella årliga PRIDE-jippot i Stockholms innerstad. Samtidigt har nationalistiska och massinvandringskritiska partiet Alternativ för Sverige valupptakt i staden. Krocken har lett till ett fränt meningsutbyte mellan företrädare för RFSL och AfS.

Det är på lördagen, när HBTQ…-veckan kulminerar i en parad genom huvudstadens centrala delar som Alternativ för Sverige drar igång sin valkampanj med torgmöte strax intill. RFSL:s ordförande Trifa Shakely tycker att polisen med hänvisning till prideparaden borde ha förbjudit det politiska partiet att utöva sin grundlagsfästa demokratiska rättighet.

RFSL och Miljöpartiet ville stoppa AfS valupptakt

I nuläget är det bara verbala påhopp som kastas mot AfS. Trifa Shakely slungar bland annat nedsättande epitet som ”högerextrema” mot partiet. Hon säger dock också tvetydligt att man ”inte kommer att tillåta” att AfS smolkar regnbågsglädjen för de sexuellt diversifierade paradörerna.

[…]

Källa: Samnytt

HBTQ-lobbyn vredgas över AfS valupptakt

Den ökända HBTQ-lobbyn har reagerat aggressivt mot att Alternativ för Sverige ska ha sitt valupptaktsmöte i Rålambshovsparken. På Twitter har flera häftiga diskussioner om mötet uppstått. Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand vädrar samtidigt kritik mot HBTQ-lobbyn i en intervju till Swebbtv.

Feministiskt Initiativs gruppledare i Stockholms stadshus, Lisa Palm, var en av de som gick till angrepp mot Alternativ för Sverige. Feministiskt Initiativ är ett parti med starka kopplingar till HBTQ-lobbyn.

– Åt helvete. Alternativ för Sverige får alltså tillstånd till en ”valupptakt” precis där Pridetåget startar på lördag. Efter tidigare attacker från fascister känns det ju väldigt tryggt nu. De hade inte behövt få tillstånd 6 augusti. Samma dag som Pride. Vid Pride, skriver hon på sin Twitter.

Hennes uttalande blev snabbt ifrågasatt av flera personer som undrade hur det stod till med hennes demokratisyn.

→ Läs mer

Källa: HBTQ-lobbyn vredgas över AfS valupptakt

Riksåklagaren Petra Lundh ska entledigas från dennes uppdrag som ytterst ansvarig för Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån fakta & bevis

2022-07-23
Ulf Bittner i e-post

Riksåklagaren Petra Lundh ska rannsakas inför domstol utifrån att denne uppenbart beskyddar kriminell verksamhet dvs. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Du förstår mer efter att läst hela dagens massutskick, sprid massutskicket vidare i alla dina nätverk, för NU FÅR DET VARA NOG!

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

NU STOPPAR VI DET SUPER KORRUPTA SVERIGE ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET

Sverige regering, Sveriges riksdag , ledningstrojkan inom Åklagarmyndigheten i Sverige, med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET / ”VACCIN” BEDRÄGERIET kommer alla tvingas avgå

och därtill rannsakas inför opartisk, saklig och fullständigt rättssäker domstol för delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera om DU hjälper till att säkerställa

  • att SVT/SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internet media gör sitt jobb utifrån vad alla idag får del av i massutskicket

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com

SEKRETSS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVITS er i detta massutskick.

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

2022-07-23

För att säkerställa att YTTRANDEFRIEHETEN inte förhindras har bl.a. Åklagarmyndigheten i Sverige fått från epost adress som inte används tidigare, alltså massutskicket separat, du ser det via denna länken

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

[….]

Källa: Bakom Kulisserna