Saknar regeringen riktiga ledare? – Med Roger Richthoff & Arne Weinz

https://frihetsnytt.se/det-saknas-goda-ledare-inom-politiken/

Den före detta riksdagsledamoten Roger Richthoff och författaren och företagaren Arne Weinz diskuterar med Frihetsnytts Tobbe Larsson om huruvida regeringen saknar ledaregenskaper. Vad krävs för att bli en bra ledare och behövs olika ledaregenskaper beroende på vilken bransch man jobbar inom?

Roger Richthoff beskriver hur han har jobbat inom politiken och försvaret medan Arne Weinz berättar om sina erfarenheter från företagsvärlden.

”Träffa Ryssland där det gör ont” – von der Leyen tillkännager det nionde sanktionspaketet

25 nov 2022
https://test.rtde.tech/europa/video/155428-russland-dort-treffen-wo-es-wehtut-von-der-leyen-kuendigt-9-sanktionspaket-an/

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade torsdagen vid en gemensam presskonferens med Finlands statsminister Sanna Marin, Estlands statsminister Kaja Kallas och Sveriges vice statsminister Ebba Busch som en del av New Bauhaus-evenemanget ”Into the Woods” i Helsingfors meddelade att EU förbereder det nionde paketet med sanktioner mot Ryssland.

https://vk.com/video-134310637_456260653

”Vi jobbar hårt för att drabba Ryssland där det gör ont att ytterligare försvaga dess förmåga att föra krig mot Ukraina och jag kan idag meddela att vi arbetar rakt ut på ett nionde sanktionspaket och jag är övertygad om att vi mycket snart kommer att anta ett globalt pristak för rysk olja med G7 och andra nyckelpartner, säger von der Leyen.

Källa: Bakom kulisserna

Terroristbrottslag (2022:666)

2022-11-17
Carl Norberg, Cornelia Gustafzon

Sverige är en inkubator för terrorism men kanske inte så länge till! Snart har Sverige lagar som kan döma terrorister! Det enda man kunde önska var lite längre straff men det är ett bra första steg!
Lite lustigt namn på lagen, 666, man kan nästan tro att det är för att trolla den djupa…

Terroristlag (2022:666) & Utlandsspioneri – Carl Norberg – Palanthir


SFS nr: 2022:666
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2022-06-02
ÄndringsregisterSFSR (Regeringskansliet)
KällaFulltext (Regeringskansliet)

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Ord och uttryck i lagen

2 §   Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag
1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, om gärningen utförs mot någon sådan internationellt skyddad person som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer,
2. människorov och olaga frihetsberövande, om avsikten med gärningen är att tvinga någon att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och spridande av gift eller smitta, grovt brott, om brottet riktas mot en allmän plats, en offentlig anläggning, ett allmänt transportsystem eller en infrastrukturanläggning,
4. grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
5. följande brott, i sådana fall som avses i artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne och artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism:
a) allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och spridande av gift eller smitta, grovt brott,
b) uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma lag, och
c) uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag, samt
6. uppsåtligt brott enligt någon annan lag än denna som begås med en sådan avsikt som avses i 4 §.

3 §   Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott. 
Fortsätt läsa ”Terroristbrottslag (2022:666)”

JARNVALL NYTT KOMMUNALRÅD: ”NU HAR VI STOPPAT S I NORRKÖPING”

Norrköping har i hundra år styrts av Socialdemokraterna. Christopher Jarnvall gästar Riks som nyvalt kommunalråd (SD) i Norrköping. En ny majoritet tar över med M, SD, KD och L.

Den största kommun i landet där Sverigedemokraterna tar makten i en ny majoritet är Norrköping, Sveriges nionde störta kommun med 145.000 invånare.

I måndags valde kommunfullmäktige Christopher Jarnvall till kommunalråd för den styrande majoriteten.

Han har besökt sin gamla arbetsplats Riks och blir intervjuad av Denice Westerberg om det nya uppdraget: