Inside Biden’s Billion Dollar, Drunken Gala Dinner

By  Michael Baxter  – December 3, 2022

Thursday night’s liberal lollapalooza at Tyler Perry Studios’ “White House” was a farrago of drunkenness, paranoia, chicanery, pomposity, and alcohol-fueled rage toward Donald Trump and Elon Musk.

As reported yesterday, U.S. military assets apprehended several Deep Staters who attended the illegitimate administration’s dinner honoring French President Emmanuel Macron, two of whom, ostensibly seeking leniency, recounted details of the shindig to military investigators. Sources have yet to name the arrestees—in fact, only Nancy Pelosi has been named thus far—but said one is a Hollywood producer who has garnered many cinema awards over a 20-year-long career, and the other a sniveling politician who wept like a baby when Special Forces arrested him at gunpoint.

If their words are truthful, Pelosi was tipsy when she arrived at the feast and sauntered to an open bar replete with scintillating bottles of pricey liquor–Clase Azul tequila, 50-year-old Appleton Estate Rum, Macallan Sherry Oak whiskey, and, to top it off, Chateau Margaux grand vin. Chilled decanters of 1959 Dom Perignon sat in ice buckets at every dinner table. As guests donned in tuxedos or ballroom gowns funneled inside the imitation White House, Pelosi lingered at the bar, heartily sampling various liquors while the bartender stared at her in dazed bewilderment.

“If what we heard is true, Nancy drinks expensive booze like Homer Simpson guzzles Duff beer,” a source in Gen. David H. Berger’s office told Real Raw News.

Nancy Pelosi, Other Deep Staters Arrested Following Biden’s State Banquet

By Michael Baxter -December 2, 2022

https://realrawnews.com/2022/12/nancy-pelosi-other-deep-staters-arrested-following-bidens-state-banquet/

United States Special Forces and Army Rangers on Thursday arrested Deep Staters—four politicians, two Hollywood actors, and two liberal media personalities–following the criminal Biden regime’s gala extraordinaire banquet, where 300 black-tie guests feasted on taxpayer-funded Maine lobster, Almas caviar, and bottles of Chateau Margaux grand vin—at $200K per bottle.

Contrary to the regime’s narrative, the lavish celebration did not take place at the White House in Washington D.C.; rather, the deception took place at Tyler Perry’s to-scale mockup of 1600 Pennsylvania Avenue, a precise facsimile of the real thing. Real Raw News and other alternative media have in the past elaborated on how the regime uses Perry’s property to emulate official government functions, so we won’t write a thesis on it today. A cursory Google search yields ample results.

What’s important is that USMC General David H. Berger had obtained a guest list and noticed that several names also appeared on a different list—the registry of sealed indictments President Donald J. Trump had co-authored before leaving Washington for his Mar-a-Lago command center in 2021.

Saknar regeringen riktiga ledare? – Med Roger Richthoff & Arne Weinz

https://frihetsnytt.se/det-saknas-goda-ledare-inom-politiken/

Den före detta riksdagsledamoten Roger Richthoff och författaren och företagaren Arne Weinz diskuterar med Frihetsnytts Tobbe Larsson om huruvida regeringen saknar ledaregenskaper. Vad krävs för att bli en bra ledare och behövs olika ledaregenskaper beroende på vilken bransch man jobbar inom?

Roger Richthoff beskriver hur han har jobbat inom politiken och försvaret medan Arne Weinz berättar om sina erfarenheter från företagsvärlden.

En ny början – en titt in i framtiden

2022-11-26, Peter B. Mayer
https://finalwakeupcall.info/en/2022/11/26/a-new-beginning/

  • Det stora uppvaknandet
  • Historia
  • Globala säkerhetskonton
  • Världshistorien skrivs om
  • Planeten Jorden behöver nya system och sätt att tänka
  • Poängen
  • En titt in i framtiden

Det stora uppvaknandet

Vi lever i en tid osynkroniserad med verkligheten. Bli inte förvirrad av det. De underliggande grundmönstren får nödvändig fart i en gudomligt bestämd takt. Deep State-kabbalen är förstörd och får nu panik och försöker desperat behålla en viss kontroll. De tror fortfarande att de har det.

De var uppenbarligen inte förberedda på uppvaknandet av människor som gick efter dem. Ljusarbetarna har tagit tillbaka kontrollen på många nivåer och kabalen kan inte stå emot så många av oss som är enade, väckta och enade mot dem. Tillsammans kan vi befria planeten jorden från den ondska som har förföljt oss i tusentals århundraden.

Lyckligtvis är Pléiadiens, mästarna av ljus, medvetande och uppstigning, verkligen våra välvilliga beskyddare i denna utveckling av mänskligheten som nu äger rum på planeten Jorden! De talar de högre sanningarna till oss, på ett nyktert och lättförståeligt språk!

Informationen som palladianena ger oss är rent ljus och är kodad på ett sådant sätt att vilande DNA-strängar aktiveras, vilket höjer vår medvetandenivå! Det finns inget mer sant än ”vad som är” , detta högre ljus är evigt universell akashisk data och är den ultimata sanningen! Förklarat vidare; akashiska data är uppteckningar av varje tanke, ord och handling hos varje levande varelse.

När ljus flödar in i kroppen börjar saker aktiveras och förändras! Dessa nya ljusdata aktiverar cellulärt DNA och gör att mycket större eller mer komplexa informationsströmmar börjar strömma genom DNA-strängar och genom kroppen på andra sätt på en kosmisk nivå!

Denna nya högre data blir sedan tillgänglig för medvetandet, vilket i hög grad ökar din medvetenhet och kunskapsnivå! Dessutom, när denna högvibrerande kosmiska ljusdata börjar flöda genom kroppen, låser den upp minnen som är lagrade i kroppens celler, till och med gamla minnen!

När allt detta händer kommer man att uppleva ett fantastiskt, saligt aha-ögonblick då allt börjar pulsera bredare för första gången! I det ögonblicket tas all slags glömska och okunskap om ‘vad som är’ bort och sanningens ljus tvingar alla saker att visa sig som de verkligen är!

Detta är den stora uppvaknande- och uppstigningsprocessen som för närvarande äger rum på planeten Jorden!

Historia

1868 skapade Vatikanjesuiterna, med hjälp av den brittiska monarkin, ett globalt system av skuldpengar, baserat på ett centralbankssystem som tryckte fiat-sedlar; skuldebrev. För att legitimera sig i icke-katolska områden uppfann de kapitalism, kommunism och nazism med hjälp av hemliga sällskap som Frimureriets Ur-Loger, Tempelriddarna, Round Table, Rotary och Lions serviceklubbar.

De kontrollerade Storbritannien ekonomiskt, och fram till hösten 2013 ägde de också Amerika. I processen organiserade de alla större krig på planeten och dödade miljontals judar, kristna och muslimer. För att bättre förstå; denna Deep State Cabal, Satan Worship är baserad på Mind Control genom barnexploatering, våldtäkt och människooffer, mer förtydligande kan hittas här.

Sedan 1871 har USA Inc ägts av britterna, Vatikanen och Rothschilds. De lurade amerikaner att föra krig för egen vinning enligt deras plan att upprätta ett förnyat romarrike för Vatikanens jesuiter, som är anstiftarna bakom rökridån.

Deras attacker på befolkningen via matförgiftning, Chemtrails, elektromagnetiska skador, sockersjukdomar, GMO, vetemodifiering, vacciner, Morgellons sjukdom, Nanotech, AIDS, fluoridering, falsk Covid-pandemi och sedan förgiftning av vårt dricksvatten och mord på läkare som vägrade att spela med dödades av Big Pharmas legosoldater. Allt detta är en del av deras ”Soft Kill”-program för att minska och bättre kontrollera världens befolkning.

Vatikanen var centralt involverad i många av intrigen bakom kulisserna som var en del av den globala finansiella härdsmältan 2007-2008, och i att blockera ”Global Economic Security and Reform Act” – GESARA – som är den internationella välfärdsuppgörelsen.