Näst största svenska partiet vill att Stockholm förbereder sig för ”Swexit”

Fredagen den 19 maj 2023

Drago Bosnic , oberoende geopolitisk och militär analytiker

https://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2023/05/second-largest-swedish-party-wants-stockholm-to-prepare-for-swexit-2530819.html

Som om  Europeiska unionen inte redan hade tillräckligt med stora problem , står nu det oroliga blocket inför den icke-triviala utsikten till en ”Swexit”. Höga tjänstemän i det näst största politiska partiet i det skandinaviska landet, Sverigedemokraterna, säger nämligen nu öppet att deras land måste vara berett att lämna EU. Detta inkluderar partiledaren själv, Per Jimmie Åkesson, som uttalade att ”endast genom att göra nödvändiga förberedelser för ‘Swexit’ kan regeringen maximera sin förhandlingsstyrka i Bryssel”. Högerns Sverigedemokrater har länge varit frustrerade över den makt som de icke folkvalda byråkraterna i Bryssel har över sitt land, så det är knappast en överraskande utveckling.

Men även euroskeptiska svenska partier avstår vanligtvis från sådana öppna anti-EU-förklaringar,  vilket innebär att blocket gradvis tappar sin makt, även i tidigare något EU-vänliga medlemsländer. Den 15 maj skrev Akesson en artikel tillsammans med sin Sverigedemokratiska kollega Charlie Weimers, som också representerar sitt parti och sitt land som ledamot av Europaparlamentet (MEP). Uppsatsen publicerades av det Stockholmsbaserade Svenska Dagbladet, där författarna uttryckligen uttalade att deras avsikt är att säkerställa att Sverige ”maximerar sitt inflytande” i EU, och specificerar flera rättsliga åtgärder som landets regering måste vidta för att uppnå det angivna. mål.

För det första måste den svenska regeringen insistera på att göra grundlagsändringar som skulle göra det möjligt att införa vad Akesson och Weimers kallade ett ”folkomröstningslås”. Enligt författarnas resonemang skulle detta i lag lagfästa kravet på en rikstäckande folkomröstning innan några ytterligare nationella befogenheter kan avsägas av Sverige och överföras till de icke valda EU-byråkraterna. Målet är att säkerställa att ytterligare urholkning av det skandinaviska landets suveränitet förhindras om svenska folket väljer att inte följa den. Författarna citerade exemplen från Storbritannien och Danmark som en inspiration, eftersom både London och Köpenhamn tidigare antagit liknande juridiska mekanismer.

”Endast vetskapen om att varje beslut om maktöverföring måste överlämnas till medborgarna skulle bromsa de värsta övergreppen från Bryssel”, skrev Akesson och Weimers i opedeln.

För det andra måste landets regering göra nödvändiga förberedelser för att lämna EU, eftersom det oroliga blocket inte ska ta Sveriges nationella intressen för givna. Författarna insisterar på att regeringen måste se till att den är redo ifall ett sådant beslut någonsin fattas av svenska folket och

formellt legitimera varje hot om utträde ur EU i framtida förhandlingar med det oroliga blocket. De tillade vidare att för att uppnå detta måste Sverige ta bort klausulen om att det är EU-medlem från sin grundlag, samt studera Storbritanniens exempel under Brexit, samtidigt som de utbildar tjänstemän för att säkerställa att processen löper utan några större problem. Som tidigare nämnts ser Akesson och Weimers detta som ett instrument för att förbättra landets förhandlingsposition.

”För att beredskapen ska vara trovärdig krävs att vi tar bort skrivningarna i grundlagen som säger att Sverige är medlem i EU… …Dessutom bör vi utbilda en kader av tjänstemän med expertis att förhandla handelsavtal och annat som vi har delegerat till EU och studerar hur Brexit kunde ha genomförts bättre. Ju bättre vi är beredda att lämna, desto mer kommer vi att vinna i framtida förhandlingar”, tillade författarna.

Akesson och Weimers tror att dessa är de absoluta minimikraven som kommer att ge en solid backstop mot eventuella maktgrepp från Bryssel. Dessutom vill ledaren för Sverigedemokraterna också att det inleds en utredning om hur de negativa aspekterna av det skandinaviska landets medlemskap i EU kan mildras. Här ingår bland annat även frågan om invandring, ett stort problem som Sverigedemokraterna ser som avgörande för landets framtid. Högerpartiet är den största medlemmen i landets regeringsblock och ger i stort sett alla sina förtroende- och utbudsröster i riksdagen, även om Sverigedemokraterna inte direkt deltar i statsminister Ulf Kristerssons administration.

Enligt Tidöavtalet som alla koalitionspartier enades om ska Stockholm anta en mer restriktiv invandringspolitik i utbyte mot stöd till Sverigedemokraterna, något den mer liberal-vänsterorienterade oppositionen, informellt stödd av Bryssel, bestämt inte håller med. Och även om euroskepsis fortfarande inte är en syn på majoriteten av den svenska väljarkåren, har den stadigt vuxit de senaste åren, särskilt som den katastrofala politik som stöds av EU drastiskt har urholkat välfärden för det skandinaviska landets medborgare. Även om Akesson själv erkänner det faktum att majoriteten fortfarande inte stöder Sveriges utträde ur EU (vilket har varit hans partis långvariga politik), vill han verkligen dra nytta av det växande stöd det har fått.

Källa:  InfoBrics

JAG dömer rymdstyrkans befälhavare Chance Saltzman till döden för förräderi

Michael Baxter
https://realrawnews.com/2023/05/jag-sentences-space-force-commander-chance-saltzman-to-death-for-treason/

12 maj 2023

Biden-regimens befälhavare för rymdstyrkan, general Chance Saltzman, dömdes för landsförräderi och dömdes på onsdagsmorgonen till döden i Camp Blaz, Guam, för att ha stulit grenens budget för 2023 – cirka 27 miljarder dollar – och överlämnat den till Ukrainas president Volodymyr Zelensky vid testamentet. av försvarsminister Lloyd Austin, Deep State General Mark Milley och John Kirby, källor på vice amiral Darse E. Crandalls kontor berättade för Real Raw News.

Som rapporterades förra månaden, arresterade amerikanska specialstyrkor den 16 april Saltzman nära Peterson Space Force Base i Colorado Springs. Han fördes till Guantanamo Bay och sattes senare ombord på en av de två jagare av Arleigh Burke-klass som fraktade en mängd brottslingar från Deep State till Guam.

Saltzman vägrade att svara på frågor inför en militärdomstol och sa att han skulle bli frikänd i domstol och skulle försvara sig mot ”illvilligt åtal”. Han hade till och med sagt att han skulle vittna om sin oskuld och ge ett rimligt vederläggande av JAG:s ”snälla, ärekränkande anklagelser.”

När Saltzman inställde sig på onsdagsmorgonen, fick dock Saltzman, som hade blivit fråntagen sin uniform och dök upp i en orange jumpsuit, ett slentrianmässigt svar på amiral Crandalls första relevanta fråga: ”Det är hemligt,” sa Saltzman.

”Så, fånge Saltzman, du kan alltså inte berätta för den här kommissionen om du någonsin träffat eller talat med Volodymyr Zelensky eller någon tjänsteman i Ukrainas försvarsministerium?” sa adm. Crandall.

Gripandet av CIA:s biträdande direktör David Cohen

 Michael Baxter
https://realrawnews.com/2023/05/the-arrest-of-cia-deputy-director-david-cohen/

7 maj 2023

Som rapporterades i förra veckan var biträdande direktör för den centrala underrättelsetjänsten David Cohen en av två fångar som kastades överbord på väg till Guam för att ha försökt uppvigla en fångarevolt. Det som följer är en redogörelse för utredningen som ledde till att han greps.

Den 3 april anlände ett kuvert till 1100 S Ocean Blvd, Palm Beach, Florida, hem till den lagligt valda POTUS, Donald J. Trump. Det liknade till utseendet de hundratals ofarliga korrespondenserna som varje dag anlände till ytterporten och sorterades och kontrollerades i ett pensionat som Trumps säkerhet hade anpassat till ett postrum – högar av hatbrev bland mängder av fanbrev. Förpackningar undersöktes för sprängämnen och vit post testades för kontaktgift och gifter som ricin. Screeningarna såg till att inga skadliga ämnen kom ut från deras vakande ögon. Hatbrev nådde dock ibland Trumps skrivbord, och han strimlade rutinmässigt stötande brev efter att bara ha läst en enda mening.

Ett specifikt brev den 3 april fångade dock presidentens blick och motiverade en grundlig läsning. Dokumentet, som påstås ha skrivits av biträdande CIA-direktör Cohen, definierade i plågsamma detaljer hans hat mot president Trump. Det var ett sexsidigt schizofrent utlägg som anklagade Trump för varje ve som USA hade mött sedan andra världskriget. Den attackerade inte bara Donald Trump utan också hans härstamning; Cohen skrev att Trumps far, Fred, var en medarbetare till Aldrich Ames, som 1994 arresterades av FBI för att ha sålt amerikanska hemligheter till KGB under det kalla kriget. Cohens ord insinuerade att Fred Trump också hade varit en sovjetisk spion. ”Sådan far, sådan son”, löd en mening. Han skrev, ”Vi borde ta hand om [Trumps son] Barron nu, så att han inte kan följa i dina fotspår, eller äventyra USA som Eric och Don Jr. har gjort.”  avslutades brevet med.

Trump lät en grafolog granska långhandsprosan. Han hade sett förfalskningar tidigare. I december 2016, efter hans rungande nederlag mot Hillary Clinton, översvämmades hans brevlåda med hotbrev från en person som utgav sig vara Barack Hussein Obama. Manuset efterliknade Obamas så nära att det lurade två handskriftsexperter, och endast under inspektion av ett mikroskop och en infraröd skanner blev bokstäverna förfalskade.

När man jämförde Cohen-brevet med offentligt tillgängliga signaturer och memon, var Trumps folk 99,97 % säkra på att Cohen hade skrivit det aggressiva meddelandet.

Den andelen ökade till 100 % när president Donald J. Trump lät den amerikanska militärens White Hat-partition verifiera sina upptäckter. Sidorna och kuvertet täcktes med Cohens fingeravtryck, en 12-poängsmatch.

Vid den tidpunkten bedömde general Eric M. Smith och hans råd att CIA:s illegitime biträdande direktör var ett tydligt och närvarande hot mot Donald Trump och hans familj. Att hota USA:s president är ett federalt brott enligt United States Code Title 18, Section 871. Det består av att medvetet och avsiktligt skicka eller på annat sätt göra ”varje hot att ta livet av, att kidnappa eller att tillfoga stor kroppsskada på USA:s president.”

General Smith misstänkte också att Cohen hade orkestrerat bortförandet av general Berger.

Den 7 april arresterade Delta Force-operatörer Cohen i Fairfax County, Virginia. Cohen måste ha känt sig osårbar och oberörd, för han hade rest utan skydd och hade inte gjort några försök att ändra sin väg hemifrån till jobbet vid CIA:s högkvarter i McClean, Virginia.

Och därmed måste han ha blivit chockad och skiträdd när Delta Force omringade hans fordon på parkeringsplatsen vid CIA-högkvarteret och gav honom en militär arresteringsorder som anklagade honom för förräderi, medhjälp till fienden och hotade POTUS liv.

”När Delta konfronterade honom med anklagelsen om att ha hotat presidenten sa Cohen att han inte visste vad de pratade om eftersom han var lojal mot Joseph Biden och aldrig någonsin skulle hota Biden. Delta berättade sedan för honom att de menade Trump, och Cohen mumlade något i stil med ‘oh, shit, him’ och sträckte sig efter en pistol under jackan”, säger en källa på general Smiths kontor till Real Raw News.

En operatör från Delta Force piskade Cohen med sin sidoarm och slog honom medvetslös.

Cohen fördes sedan till GITMO, där han stannade tills han placerades ombord på Arleigh Burke-klassade jagaren på väg till Camp Blaz, Guam. Hade han inte kastats överbord och hackats av skeppets propellrar, skulle han ha svarat inför en militärdomstol.

Rochelle Walensky arresterad!

Michael Baxter
5 maj 2023
https://realrawnews.com/2023/05/rochelle-walensky-arrested/

Förenta staternas specialstyrkor arresterade i torsdags brottslingen Rochelle Walensky efter att hon återvänt till USA från Bryssel, varifrån hon hade drivit Centers for Disease Control på distans sedan slutet av 2022 – när hon lyfte det från USA när hon fick reda på att White Hat uppdelningen av militären hade åtalat henne för förräderi.

En källa på general Smiths kontor berättade för Real Raw News att specialstyrkor tog tag i en förskräckt Walensky på en parkeringsplats vid Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport. Tack vare US Army Cyber ​​Commands underrättelserapporter hade generalens kontor i en vecka vetat att Walensky planerade att träffa en 27-årig brasiliansk amerikansk man som hon hade haft affärer med sedan åtminstone 2019. Walensky, 54, har varit gift med Dr. Loren D. Walensky, 55, sedan 1995. De har tre barn.

Äktenskapslöften stoppade dock inte Walenskys lust efter otrogen uppmärksamhet. ARCYBER hade avlyssnat elektronisk korrespondens och röstkorrespondens mellan Walensky och tre illasinnade friare. När general Smith läste ett e-postmeddelande från henne där hon sa att hon längtade efter att vara i killens famn och skulle besöka USA den 4 maj, tyckte han att nyheterna var för bra för att vara sanna – att fånga Walensky skulle försegla affären på en trifekta av Covid-brottslingar: Anthony Fauci, Francis Collins och nu Walensky. Hon hade snällt inkluderat hela sin resplan i mejlet.

General Smith och 5th Special Forces Groups befälhavare Brent Lindeman – utan tvekan de mest ingripande officerarna i den amerikanska militären – samordnade uppdraget, sa vår källa. Lyckligtvis hade Walensky omedvetet haft ett finger med i sin snart blivande fångenskap; generalen hade bilder på Walenskys älskare, och märket, modellen och färgen på fordonet han skulle köra för att hämta henne. För övrigt, baserat på telefonavlyssningar på hennes familjs hem i Atlanta, hade hon inte informerat sin man om sin förestående ankomst. Hennes vistelse var av rent personlig karaktär för att träffa sin älskare. Tre dagar i Atlanta, sedan tillbaka till Bryssel – eller så trodde hon.

Civilklädda specialstyrkor  hade ögonen på henne när hon lämnade terminalen. De följde henne medan hon slentrianmässigt rullade en resväska över trottoaren till en överbelastad parkeringsplats där hennes skönhets Mercedes satt och väntade. Hon var omedveten om sin svans och hon kunde inte se genom tonade rutor att en passagerare i bilen höll en ljuddämpare utrustad med Glock 19 mot sin pojkväns huvud och instruerade honom hur han skulle svara på hennes sms.

Specialstyrkor hade skuggat pojkvännen från hans hem till flygplatsen och flyttade på honom när han hade parkerat, 30 minuter före flygets ankomsttid 20.40.

”Han var chockad – men samarbetsvillig”, sa vår källa. ”De sa till honom att de var där för Walensky, inte honom, och utövade det nödvändiga trycket för att få honom att följa. Hon förväntade sig att killen skulle komma ut och ge henne en stor kram, men det hon fick var att hon greps och knuffades in i baksätet med en annan soldat som tryckte sin sidoarmspipa mot hennes tinning.”

Den vanärade CDC-direktören, tillade han, fördes till ett behandlingscenter och hon kommer snart att skickas till Camp Blaz för en militärdomstol.

Pojkvännen, vars namn militären undanhåller, kunde inte resa utomlands eftersom han är på den federala flygförbudslistan av skäl som för närvarande är okända.

Vår källa sa att pojkvännen skulle vara häktad tills vidare.