Präster inför Pride: Vill öppna Svenska kyrkan för månggifte och gruppsex

I en debattartikel i Kyrkans Tidning, som undertecknats av kyrkoherde Gunilla Hallonsten och Malmöprästen Helena Myrstener, menar man att Svenska kyrkan bör bejaka ”polyamorösa” sex- och kärleksrelationer med fler än två personer inblandade. Artikelförfattarna skriver att de bjuder in till samtal om detta i samband med ”sommarens Pride”.

Gunilla Hallonsten, kyrkoherde i Malmö som tidigare haft flera chefsbefattningar inom Svenska kyrkan nationellt, drar paralleller mellan treenigheten som beskrivs i Bibeln och mänskliga sex- och kärleksrelationer med fler än två inblandade.

[…]

Källa: Samnytt

Martin Modéus vald till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan

Biskop Martin Modéus fick 59 procent av rösterna i dagens ärkebiskopsval. Därmed blir han ny ärkebiskop i Svenska kyrkan efter Antje Jackelén som går i pension den 30 oktober. Martin Modéus tas emot som ny ärkebiskop den 4 december.

Martin Modéus blir Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop i en obruten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164. Martin Modéus är i dag biskop i Linköpings stift.

– Jag är tacksam och glad för stödet och ser fram emot att gå in i uppgiften, med Guds hjälp och tillsammans med goda kollegor och medarbetare. Nu kommer en tid för förberedelse, eftertanke och bön inför tillträdet, säger Martin Modéus.

Läs mer om Martin Modéus på Linköpings stifts webbplats.

Resultatet i ärkebiskopsvalet
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, 59 procent
Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, 41 procent

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 15 juni på Svenska kyrkans webbplats. Därefter går resultatet att överklaga i en vecka.

Källa: Svenska kyrkan

Domkyrkan i Uppsala stängd – här nekar strejkvakter besökare att gå in

Uppsala domkyrka är stängd och låst. Ingen besökare kommer in. Anledningen är den strejk som brutit ut inom Svenska kyrkan.

En strid ström av besökare – däribland turister från andra länder – möttes av strejkvakter när de besökte Uppsala domkyrka under fredagen. Men in i den kom de inte. Kommunal har tagit ut de tre vaktmästarna i strejk vilket innebär att den 119 meter höga byggnaden är stängd för besökare. När SVT är på plats blir en äldre dam uppriven när hon får veta att det inte går att komma in i kyrkan…….

Källa: SvT

Linköpingsbiskopen favorit i ärkebiskopsvalet

Biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, fick flest röster i nomineringsvalet inför ärkebiskopsvalet. Processen fortsätter nu med en utfrågning av kandidaterna den 22 april.

Resultatet av dagens nomineringsval är preliminärt. Det slutliga resultatet fastslås den 6 april, därefter finns en överklagandetid på en vecka.

Martin Modéus vigdes till biskop 2011. Nuvarande ärkebiskop är Antje Jackelén som installerades 2014. Hon är den första kvinna som varit ärkebiskop i Sverige. Hon slutar sin tjänst 30 oktober.

Den första valomgången i ärkebiskopsvalet äger rum 18 maj. Om någon av kandidaterna där får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång den 8 juni mellan de två som fått flest röster.

Källa: SvT

Ärkebiskopsval 2022

Ärkebiskop Antje Jackelén går i pension 30 oktober 2022. Nu pågår processen med att välja en ny ärkebiskop.

Ärkebiskopsvalet sker i flera steg. Ett första nomineringsval äger rum 30 mars där minst fem kandidater går vidare till nästa valomgång den 18 maj. En eventuell ytterligare valomgång sker 8 juni.

Så väljs en ärkebiskop

Ärkebiskopen väljs till uppdraget. Hen måste inte vara biskop sedan tidigare, även om det oftast har varit biskopar som valts till ärkebiskop. Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett ärkebiskopsval går till.

Viktiga datum för ärkebiskopsvalet

Den 11 januari beslutade Uppsala stifts stiftsstyrelse om en tidplan för kommande ärkebiskopsval.

Källa: Svenska kyrkan – Ärkebiskopsval 2022