Svenska kyrkan kräver: Gör det dyrare att köra bil

Ledande företrädare för Svenska kyrkan och andra kyrkliga samfund protesterar i ett upprop mot regeringens klimatpolitik. Bakom uppropet står bland andra de tre tidigare ärkebiskoparna Antje Jackelén, KG Hammar och Anders Wejryd.

Uppropet, som publicerats på Svenska kyrkans hemsida, kräver först och främst att den så kallade reduktionsplikten behålls. Regeringen har lovat minska den till EU:s miniminivå från och med nästa år för att på så sätt kraftigt sänka dieselpriset. Det är något som kyrkotopparna motsätter sig.

→ Läs mer

LÄS ÄVEN: 14 biskopar: Gud är klimataktivist och Greta hans profet

Källa: Samnytt

BITTE ASSARMO: Antje Jackeléns vulgära försök att tysta det fria ordet

Antje Jackeléns tid som ärkebiskop lider mot sitt slut och efter åtta år av smekningar medhårs från medierna har Upsala Nya Tidning publicerat en intervju som är långt ifrån de vanliga hyllningsreportagen. Här avslöjar sig Antje Jackelén som en alldeles osedvanligt egenkär och maktfullkomlig individ. Men inte bara i själva intervjun – utan än mer i det mejl hon själv skrev till tidningen och där hon uttryckte sitt missnöje med den färdiga intervjun. Ett mejl som alla nu kan läsa eftersom det har begärts ut som en öppen handling och finns på kyrkligdokumentation.nu.

Mejlet, som är det första i en lång rad av mejl (där även svenska kyrkans pressekreterare Mikael Stjernberg är högst aktiv och där man också försöker manipulera tidningens chefredaktör), är närmast ändlöst långt och formligen osar av självförhärligande. Antje är helt enkelt världsbäst på allt om hon får säga det själv. Vad sägs till exempel om följande beskrivning av den egna livsgärningen:

”Jag har varit och är en respekterad ledare nationellt och internationellt. Jag är och har varit en eftersökt talare på många olika arenor – inte bara i Almedalen och på Bokmässan utan också inom akademi och näringsliv. Förutom min egen doktorsexamen har jag tre internationella hedersdoktorat (kanske inte helt ointressant i en akademikerstad) och fått en utmärkelse av överhuvudet för den anglikanska kyrkogemenskapen, Ärkebiskopen av Canterbury, för mitt ekumeniska arbete. Jag sitter i exekutivkommittén för Religions for Peace och är vice ordförande inom den världsvida Lutherska kyrkogemenskapen, Lutherska världsförbundet.”

[…]

Bild: Antje Jackelén, sommaren 2022, skärmdump Youtube

Källa: BITTE ASSARMO: Antje Jackeléns vulgära försök att tysta det fria ordet

Kasselstrand: AfS påverkar redan Svenska kyrkan

Foto: Faksimil AfS Youtube-kanal

Alternativ för Sveriges ledamot av kyrkomötet Lennart Matikainen berättade i en live-sändning som partiet genomförde bland annat att de lagt en motion om att motverka Agenda 2030. Det nationalistiska partiet överraskade etablissemanget när man erövrade 3 mandat under kyrkovalet.

När partiledaren Gustav Kasselstrand ställde frågan till Matikainen om öppningen av kyrkomötet, vilket är kyrkans motsvarighet till riksdagen, var politiserat eller opolitiskt som sig bör berättade Matikainen att ärkebiskopen till skillnad från förra gången till exempel inte nämnde Agenda 2030 i sitt inledningstal. Han menade att detta kan bero på att Alternativ för Sverige och Matikainen lagt en motion som är kritisk till Agenda 2030 till kyrkomötet.

Gustav Kasselstrand säger till Swebbtv Nyheter att Alternativ för Sverige redan påverkar Svenska kyrkans utveckling bara genom sin närvaro. Han utvecklar detta under intervjun.

– Det finns flera indikationer på att Svenska kyrkan nu börjar nyktra till och överge den profil man haft under Antje Jackeléns tid som ärkebiskop. Än är det en lång resa kvar till den nationella folkkyrkan så som den var förr, men steg har tagits i rätt riktning. Den tillträdande ärkebiskopen Martin Modéus har, genom att undvika utspel i till exempel invandringsfrågan, signalerat att han inte står bakom det sätt som Jackelén skötte sitt ämbete, säger Kasselstrand till Swebbtv Nyheter.

– Jag tror definitivt att AfS intåg på den kyrkopolitiska arenan har påverkat. Lägg därtill SD:s starka valresultat när de nu är näst största parti i riksdagen, vilket förstås gör det ännu svårare för kyrkan att profilera sig som invandringsvurmande. Resan för att ta tillbaka kyrkan fortsätter, avslutar Kasselstrand.

Under live-sändningen menade Matikainen att man hade goda kontakter med de närvarande Sverigedemokraterna som är invalda i kyrkomötet. Många har tidigare spekulerat att Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige skulle ha svårigheter att samarbeta den dagen de sitter i samma politiska församlinger, vilket inte verkar vara fallet i kyrkomötet.

Kyrkomötet inleddes den 4 oktober och totalt kommer 85 motioner samt sju skrivelser att behandlas i år.

Källa: Kasselstrand: AfS påverkar redan Svenska kyrkan

Präster inför Pride: Vill öppna Svenska kyrkan för månggifte och gruppsex

I en debattartikel i Kyrkans Tidning, som undertecknats av kyrkoherde Gunilla Hallonsten och Malmöprästen Helena Myrstener, menar man att Svenska kyrkan bör bejaka ”polyamorösa” sex- och kärleksrelationer med fler än två personer inblandade. Artikelförfattarna skriver att de bjuder in till samtal om detta i samband med ”sommarens Pride”.

Gunilla Hallonsten, kyrkoherde i Malmö som tidigare haft flera chefsbefattningar inom Svenska kyrkan nationellt, drar paralleller mellan treenigheten som beskrivs i Bibeln och mänskliga sex- och kärleksrelationer med fler än två inblandade.

[…]

Källa: Samnytt

Martin Modéus vald till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan

Biskop Martin Modéus fick 59 procent av rösterna i dagens ärkebiskopsval. Därmed blir han ny ärkebiskop i Svenska kyrkan efter Antje Jackelén som går i pension den 30 oktober. Martin Modéus tas emot som ny ärkebiskop den 4 december.

Martin Modéus blir Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop i en obruten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164. Martin Modéus är i dag biskop i Linköpings stift.

– Jag är tacksam och glad för stödet och ser fram emot att gå in i uppgiften, med Guds hjälp och tillsammans med goda kollegor och medarbetare. Nu kommer en tid för förberedelse, eftertanke och bön inför tillträdet, säger Martin Modéus.

Läs mer om Martin Modéus på Linköpings stifts webbplats.

Resultatet i ärkebiskopsvalet
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, 59 procent
Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, 41 procent

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 15 juni på Svenska kyrkans webbplats. Därefter går resultatet att överklaga i en vecka.

Källa: Svenska kyrkan