SwebbTV samtalar med Expo

Expo har till olika mediekanaler påstått att Swebbtv har kopplingar till ”Vit makt-rörelsen”. Vi på Swebbtv blev förvånade, dels över att vi inte känner till att denna rörelse existerar och även över att vi skulle ha kopplingar till densamma. Vi ringer upp Daniel Poohl som är VD på Expo för att höra vad Vit makt-rörelsen är och på vilket sätt Swebbtv har kopplingar till denna rörelse om den existerar.

Daniel Poohl börjar samtalet med att säga att om man har med ett föredrag av Ingrid Carlqvist på en konferens är det exempel på att ha kopplingar till Vit makt-rörelsen. Han beskriver vidare Vit makt-rörelsen som en politisk rörelse som verkar genom politiska partier eller genom intresseföreningar som följer en ideologi och arbetar mot de mål som ideologin har. Att säga som Vilhelm Moberg att ”Sverige är svenskarnas land” kan vara uttryck för Vit makt. Men Daniel anser inte att Vilhelm Moberg var en del av Vit makt-rörelsen. Daniel menar att Moberg inte kan klassas till denna rörelse eftersom han befann sig i en annan kontext då han skrev dikten ”Svensk strävan”.

Idag är Swebbtv med i Sveriges Radios Medierna. Mikael Willgert recenserar programmet

Hej! Först vill jag tacka för ert stöd och sen berätta att vi glädjande nog idag har blivit uppmärksammade i ett reportage i Sveriges Radios Medierna. De kunde inte fortsätta att tiga om Swebbtv som närmast har blivit en rörelse som följs av många hundra tusen personer.

Sveriges Radio kan naturligtvis inte säga något som ger en realistisk bild av Swebbtv utan de berättar i dagens program istället en konspirationshistoria om Swebbtv. Intervjun med mig gjordes för flera månader sedan innan vi fick det paradigmskifte som Corona innebar. Men resten av programmet, berättelsen och påannonseringen mm är gjord nyligen.

Läs hela artikeln HÄR.

Summering av Swebtvs 24 program om Corona. Mikael Willgert berättar också om kommande program.

Mikael Willgert summerar i denna påskhälsning information som kommit fram i vår stora mängd samtal om Corona. Han berättar också om kommande program med Jacob Nordangård och Erik Berglund. Erik ska inleda det nya programmet ”Ring Swebbtv” tisdag 14 april. Telefonslussen är öppen mellan 10-11.00 och telefonnumret är 08-122 000 36.

Mikael inleder med en jämförelse som Lars Bern gjorde mellan influensa och Corona där han menar att mycket tyder på att influensa i dödlighet för den smittade kan jämföras med Corona men att Corona totalt sett får betydligt större konsekvenser genom att så många saknar immunitet mot Corona, vilket gör att antalet allvarligt sjuka blir mycket högt. Därmed blir sjukvården under en period blir kraftigt överbelastad vilket i sig ger en ökad risk.
Vi går vidare till samtalet med Sandviks förre VD P-O Eriksson som ansåg att vi bör se till att samhället fortsätter att fungera och att vi ska skydda alla gamla från smitta eftersom det är för dessa som Corona är farlig. Övriga kommer i de flesta fall få Corona ändå förr eller senare. Konsekvenserna av att samhället slutar fungera är större och mer negativa än de vinster som kan göras vid ett stopp i samhället, även på ett mänskligt plan.
Därefter går vi igenom många av Swebbtvs coronaprogram och kommenterar att regeringen har blivit nationalister och frågar oss vad det står för. Betyder det att globalisterna vill lägga beslag på den nationalistiska rörelsen på samma sätt som de tidigare kommit att styra vänstern?

Mikael berättar om det kommande programmet med Jacob Nordangård som menar att globalisterna flyttar fokus från klimatfrågan till att uppmärksamma risken för pandemier. Mikael önskar också alla tittare en fin fortsättning på påsken.

Lars Bern om Stefan Löven som nationalist i spåren av Corona

Faksimil: Swebbtv/youtube

Svensk Webbtelevision

Mikael Willgert från Swebbtv ringer upp Lars Bern för att höra honom kommentera statsminister Stefan Lövens tal till nationen som sändes nyligen på statstelevisionen. Samtalet låter sig inte begränsas till endast detta utan leds till att handla om andra närliggande ämnen.

Lars Bern inleder med att han observerade statsminister Stefan Löven sittande i tv-studion som vore han en fullblodsnationalist med svenska flaggor i bakgrunden och svensk flagga på kavajkragen. Borta var EU-flaggorna och talet om EU-gemenskap. Sverige gör nu som de andra länderna i EU; sluter sig inåt. För inte länge sedan hade Löven inte varit sen att kritisera sin egen scen. Bern menar att de man kan se Löven och andra statsmän göra i dag tyder på att EU faller i hop som en sufflé. Unionen hade inget innehåll trots fagert tal om motsatsen. Nu ser vi nationer kämpa för sina medborgares liv och i denna kamp finns inte EU med säger Lars. Men detta är förväntat. Man kan inte skapa en organisation som EU med dess nuvarande omfattning med så många länder med olika traditioner och kulturer. Det är dödfött från början. Däremot menar Lars att tanken med fri handel mellan länderna, så det var tänkt från början, är en god sak. Men alltså inte denna koloss så som EU kommit att bli. Han själv som röstade ja till EU hade inte med det avsikt att makten skulle lämna våra inhemska politiker för att flyttas ner till Bryssel.

Frågan är nu om EU kapsejsar; hur kommer det då gestaltas? När Sovjetunionen kraschade skede det relativt fort och den dåvarande sovjetledaren Gorbatjov deklarerade upplösningen och blev själv president i Ryssland och andra blev presidenter i de andra sovjetrepublikerna. Vem har mandat i EU att deklarera att unionen har dött? Det blir svårt att se någon stark ledare inom EU träda fram och axla den rollen menar Bern, då EU främst är en byråkrati, och i sådana växer sällan starka ledare fram. Apropå ledare så jämför Bern vår statsminister med Italiens och konstaterar att de ser ut att vara varandras motsatser. Han tycker synd om Stefan Löven i och med att statsministern verkar att ha svårt att klara av sin situation. Han såg trött, sliten och uppgiven ut. Det tal han höll menar Lars, innehöll inte så mycket fel i och för sig, men och andra sidan inte något speciellt anmärkningsvärt heller.

Hur länderna kommer att utveckla sig i spåret av Coronaviruset kan vi inte veta men Lars Bern spår att vi kommer få se en återgång till mer stängda gränser i kombination med mer nationellt självbestämmande. Han tror även att migrantströmmarna till Sverige kommer att avta då det kommer bli svårare att få komma in samt att den ekonomiska frikostighet som hittills rått kommer att avskaffas.

När det gäller att skydda sig mot COVID-19, både vad det gäller att undvika att bli smittad eller att bli frisk om man ändå blivit det, hävdar Lars Bern att det är ytterst viktigt att få i sig både D-vitamin och C-vitamin. När det gäller den senare understryker han att de mängdrekommendationer som ges av skolmedicinen är löjeväckande låga och att man istället bör få i sig så mycket som 4 gram per dag. Allra bäst är om man kan använda liposomal C-vitamin som tas upp lättare av kroppen men som tyvärr också är ”svindyr”.

Källa: Swebbtv

Fjärde statsmakten 44 med Karl Hedin och domare Svea hovrätt om politiserade myndigheter.

Faksimil: Swebbtv/youtube

I detta program får vi möta f.d. domare i Svea Hovrätt Peter Borgström och industrimannen Karl Hedin. Det handlar om otillåten telefonavlyssning, förvanskning av bevismaterial och att riksåklagaren väljer att inte utreda oegentligheterna.
Karl Hedin har fått sina vapen beslagtagna utan rättegång och dom. Han menar att dessa specialenheter inom polis och åklagare agerar aktivistiskt för politiska syften. Han ifrågasätter om bör vi ha politiskt motiverade specialenheter inom rättsväsendet. Risken är uppenbar att enheterna börjar konstruera brott, särskilt om de har få verkliga brott att hantera.

Karl Hedin är en företagare inom skogsnäring som greps i oktober 2018 misstänkt för att ha skjutit en varg. Detta finns beskrivet i Swebbtv Lördagsintervju nr 50. Han blev gripen och satt i förvar i 31 dagar. Trots att det nu har gått mer än ett år sedan gripandet har inget åtal väckts. Hans vapen är fortfarande beslagtagna trots att alla ursprungliga misstankar är avförda. Nu har åklagaren fört upp nya misstankar som gör att han fortfarande inte får ha vapen.

Läs mer

Källa: Swebbtv

Hur minska effekten av Corona – P-O Eriksson ger sin bild

I detta telefonsamtal får vi möta P-O Eriksson, som är f.d. VD för Sandvik. Han menar att den kanske största risken med Coronapandemin är att åtgärder som vidtas i själva verket kan skada samhället.
Det finns en risk att vi får en stor mängd uppsägningar och nedläggning av företag som skulle ha kunnat räddas med rätt åtgärder. Detta kan leda till en kraftig nedgång.

Hans bild, när han har lyssnat på personer han har förtroende för, är att de flesta som smittas och som inte tillhör riskgrupperna klarar sig ganska bra. Dessutom kommer stor del av befolkningen ändå bli smittad förr eller senare vilket är oundvikligt.
Det viktiga är att skydda personer i riskgrupperna medan resten av befolkningen kan fortsätta arbeta för att hålla igång samhället.
Han anser också att samhället tillsammans med företag och anställda ska gå samman i satsning för att rädda bolag över en tillfällig svacka. Han tycker också att det är viktigt att det inte kommer upp exportrestriktioner i olika länder som förhindrar försäljning av viktig sjukvårdsmateriel och annat.

Lars Bern 15 mars om konsekvenserna av Coronasmittan.

Faksimil: Swebbtv/youtube

 
I detta program beskriver Lars Bern konsekvenser av Coronasmittan samt ger råd hur man kan förbättra sitt immunförsvar. Han menar att pandemin inte går att stoppa, det gäller att dra ut på förloppet. Lars Bern börjar med att berätta att han och hans fru har en självvald karantän i hemmet eftersom de tillhör en riskgrupp.
 
Hans slutsatser efter analys av data är att Corona inte är mycket värre än en normal säsongsinfluensa. Den dramatiska utvecklingen i Kina handlar enligt Bern om att antalet smittade i själva verket är mycket högre än vad som har angivits. En skillnad mot en vanlig influensa är att hela jordens befolkning saknar immunitet vilket gör att de allra flesta kommer bli smittade förr eller senare. Mycket tyder på att smittan i de allra flesta fall ger förhållandevis lindriga symptom. Problemet är det stora antalet smittade, viket gör att belastningen på sjukvården blir mycket stor, trots att dödligheten kanske är mindre än en procent.

Läs mer