När den lilla vänsterextrema skitföreningen Expo tillåts strypa yttrandefriheten är vi rätt illa ute — Katerina Magasin

Söndagen den 27 april skulle jag föreläst hos Sverigedemokraterna i Tranås. Vi har haft kontakt ett tag, sedan jag föreläste hos SD i Skövde ganska exakt för två år sedan, i februari 2020, precis innan pandemin slog till. Jag hade flera bokningar efter det men allt ställdes in. Nu, våren 2022, börjar föreläsningarna sakteligen komma igång igen, bland annat har jag föreläst hos Moderatrana. Men istället för Corona dyker något värre upp. Nämligen den kvinnohatande rasistföreningen Expo som sprider lögner och ringer upp SD i Tranås och ifrågasätter att de bjuder in mig – vilket gör att jag blir avbokad. Har du hört något så bisarrt? Så nu dikterar alltså de vänsterextrema antisemiterna i Expo vilka föreläsare som partier ska bjuda in. Det är så man tar sig för pannan.

Handen på hjärtat, ingen borde bry sig om Expo. De är föredettingar utan relevans, de älskar att ljuga och sprida diverse konspirationsteorier, de sitter i sin bubbla och hatar på allt och alla som inte går vänsterns ärenden. Expo är en marginell liten skitgrupp på den yttersta vänsterkanten som en gång i tiden verkade vettiga men som på senare år allt mer snurrat in sig i……

När den lilla vänsterextrema skitföreningen Expo tillåts strypa yttrandefriheten är vi rätt illa ute — Katerina Magasin

Därför behöver vi flera fria medier – och ett nytt etablissemang

Yttrandefrihet och demokrati är begrepp som gärna används av makthavare för att markera samhällets ståndpunkt. Idag missbrukas dock dessa begrepp, av en förljugen journalistkår som samarbetar med styrande politiker för att desinformera och vilseleda folket. Föreläsningen handlar om vägar framåt och vikten av att skapa oberoende, verkliga fria mediar. Katerina Janouch är författare och en fri skribent med egna plattformen ”Katerina Magasin”. Hennes hjältefrågor är yttrandefrihet och demokrati.

Education4Future är en ideell förening vars syfte är att främja yttrandefrihet och folkbildning, och som uppmuntrar konstruktiva lösningsförslag. Vad vill du bidra med? Kontakta oss!

Kunskap som gör att det sker – https://Education4Future.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Education4Fu…

Tyck till om våra videos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FA…

Regeringen: Vi ska ”motverka skadlig mediepåverkan”

Foto: Riksdagen/Pixabay

Regeringens ska ”motverka skadlig mediepåverkan”. Det säger kulturminister Amanda Lind (MP) i en riksdagsdebatt. När Samnytt ringer upp Amanda Linds pressekreterare Elina Jansson för att be om ett förtydligande om vad som avses med ”skadlig mediepåverkan” vill hon hellre att vi ställer frågorna via mejl. Något svar får vi emellertid aldrig.
– Jaja, släng iväg ett mejl så ser vi, svarar Elina Jansson när hon får veta att det är Samnytt som ringer.

Förra månaden beslutade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att införa nya regler för mediestöd. Det nya regelverket har tagits fram på rekordfart efter att de tre alternativmedierna Samnytt, Exakt24 och SwebbTV beviljats bidrag med stöd i det gamla regelverket.

Den viktigaste och mest omdiskuterade förändringen i de nya reglerna är att medier som staten anser ”sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap” inte ska kunna få mediestöd.

Journalistförbundet: Inskränkning av yttrandefriheten

MPRT fick i mars månad in sammanlagt tjugo remissvar på de nya föreslagna reglerna. Nästan alla starkt kritiska till myndighetens inskränkningar. En av de remissinstanser som hårdast kritiserat dem är Journalistförbundet som kallar reglerna för ”en indirekt inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten”.

Läs vidare

Källa: Samnytt

”Rasistiska” medier förbjuds före valet

Brotten ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism” införs i samband med valrörelsen den 1 juli 2022 och innebär att det blir förbjudet för ”rasister” att driva medier, enligt en presskonferens idag. I betänkandet hänvisar utredarna till en rapport som pekar ut Fria Tider som en ”uppenbart rasistisk” mediekanal, rapporterar Samnytt.
– De kan driva tidningar och samla in pengar, sade Morgan Johansson (S) om bristerna i dagens lag.

Lagförslaget innebär att invandringskritiker som makthavarna på detta sätt stämplar som ”rasister” ska kunna dömas till fyra års fängelse om de exempelvis driver tidningar.

– De här grupperna har fått det lättare att organisera sig. De har fått det lättare att finna varandra. De har fått det lättare att sprida sitt hat och sina hot i och med framväxten av sociala medier, sade Morgan Johansson på pressträffen, vilket Samnytt var först med att rapportera om, och fortsatte:

– Vi har ingen möjlighet att förbjuda och upplösa de här organisationerna. De kan driva tidningar och samla in pengar. De kan ha möten och demonstrationer.

I betänkandet från den parlamentariska kommittén bakom förslaget hänvisar utredarna till en rapport av Statens medieråd som pekar ut Fria Tider och dåvarande Avpixlat, idag Samnytt, som ”uppenbart rasistiska, främlingsfientliga och islamofobiska”

Enligt kommittén finns det anledning att tro att ett förbud mot sådana organisationer skulle ”motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed förhindra en farlig utveckling”.

”Övervägande skäl talar därför för att det nu är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer”, skriver regeringen på sin hemsida.

Med en rasistisk organisation avses enligt förslaget en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras. Enbart de åsikter som kommer till uttryck i alternativa medier kan därmed vara tillräckliga för ett förbud – om åsikterna utgör åsiktsbrott.

”Sammanslutningens verksamhet i sig måste innebära förföljelse och det måste röra sig om en förföljelse genom kriminalitet, t.ex. organiserad skadegörelse, misshandel eller”, skriver kommittén, ”hets mot folkgrupp”.

Kommittén föreslår därför att det ska införas ett förbud mot ”rasistiska organisa­tioner” genom ny straffrättslig lagstiftning. Enligt förslaget ska det införas två nya brott, ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism”.

Vidare föreslås en särskild straffskala för ”grova fall av organiserad rasism”. Straffet för organi­serad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Företrädare för regeringen har vid upprepade tillfällen stämplat Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, skriver regeringen på sin hemsida.

Källa: Fria Tider